• FRAKTFRITT 1800 KR

MiniMASTER RDKS

Artnr: 3756
21 795 kr

Värmeåtervinningsaggregatet RDKS ska utrustas med FläktGroup styrsystem ISYteq Touch 2.5 eller den enklare membranpanelen Curo® Basic. Lätt att installera och är mycket servicevänligt.
Läs mer

3756 FläktGroup AB
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.
B A G

Beskrivning av MiniMASTER RDKS

Värmeåtervinningsaggregatet RDKS ska utrustas med FläktGroup styrsystem ISYteq Touch 2.5 eller den enklare membranpanelen Curo® Basic, välj under tillbehör.
 
Aggregatet är främst avsett för bostäder och mindre lokaler och ska monteras i ett varmt utrymme. Ingen dränering behövs, vilket är en fördel speciellt vid utbyte av äldre aggregat.
 
RDKS, som finns både i höger- och vänsterutförande, har alla anslutningar uppåt och är avsett för montering på vägg. Eftersom aggregatet används i köket kombineras det med en spiskåpa, CPDJ eller CPTJ.
 
Spiskåpan har ett spjäll för forceringsflöde som öppnas när du lagar mat. Normalt flöde i köket skapas med en separat avluftsventil. RDKS levereras med 2 m anslutningskabel till kontrollpanelen.
 
Värmeåtervinningsaggregat MiniMASTER (RDKS) ingår som en del i köks- eller grovköksplacerade system avsedda för bostäder och mindre lokaler. Det är lätt att installera och är mycket servicevänligt. Aggregatet som har ett tillufts- och frånluftsflöde mellan 20 och 65 l/s kan betjäna bostadsytor upp till cirka 130 m2.
 
MiniMASTER har en inbyggd styrenhet och kan även utrustas med automatisk fuktstyrning och/eller möjlighet till reglering via CO2-givare. Kontrollpanel ISYteq Touch 2.5 kan med fördel användas för din bekvämlighet. Vid köksplacering kombineras aggregatet med en spiskåpa. 
 
Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare med mycket hög temperaturverkningsgrad och varvtalsstyrning vilket innebär låg energiförbrukning och en exakt reglering av värmen.
MiniMASTER har effektiva filter och kan förses med elektrisk eftervärmare. Möjlighet finns även att komplettera med elektrisk förvärmare i kalla områden. Sommartid motionskörs rotormotorn i MiniMASTER automatiskt var 48:e timme.
 
Snabbfakta
– Temperaturverkningsgrad upp till 83 %
– Till- och frånluftsflöde 20-58 l/s
– Rekommenderas för bostadsytor upp till 130 m2
– Filter upp till klass F7
– Högeffektiva EC-motorer
– Individuellt justerbara fläktar
– Kräver ingen dränering
– Lätt att installera
– Servicevänlig
– Sommartid motionskörs rotorn automatiskt var 48:e timme.
 

Styrning

Fläkt Woods ISYteq Touch 2.5 gör det enkelt att styra ditt ventilationssystem med ett fingertryck via den användarvänliga färgskärmen med tydliga symboler.

ISYteq Touch 2.5 passar Fläktwoods RDKS, RDAS och RDAF -Mini, -Midi och -Maxi

Tillval

Co2-styrning 
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt.

Ethernetanslutning 
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via ModBus TCP/IP.

Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Förvärmare El
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.

Fläkt CONNECT kit
Med Fläkt CONNECT styr du enkelt ditt ventilationsaggregat direkt i din smartphone - oavsett var du befinner dig!

 
Mått och vikt
Höjd: 600mm
Bredd: 595mm
Djup:  380mm
Vikt: 40kg
Kanalanslutning: 125/100Ø (se bild ovan)
 


Ladda ner produktens datablad genom att klicka här.