Veab

Veab är tillverkare av luftbehandlingsaggregat, entreprenörer och installatörer ser stora fördelar i att få kompletta enheter som kan monteras direkt i ett aggregat eller kanalsystem. Det förenklar installationerna och garanterar en optimal funktion. Därför erbjuder VEAB elektriska kanalvämare kompletta med reglerutrustning. Även våra värmefläktar kan fås med förmonterade komponenter såsom regulatorer, givare, ställdon och reglerventiler. Många applikationer kräver speciallösningar och anpassningar.

En populär produkt är Veabs vattenburna kanalvärmare CWW & kanalylare CWK samt även elektriska kanalvärmare CK & kanalvärmare MQU

57 produkter