Nordiska Skorstensprodukter

För snart sextio år sedan utvecklade vi världens första böjbara rör för skorstenar. Därefter kan vi stolt erkänna att våra innovationer har förändrat förutsättningarna för branschen mer än en gång. Idag erbjuder vi marknadens mest framtidssäkra och hållbara luft-, värme- och ventilationslösningar för både företag och privatpersoner.

Aspirotor - Att låta vinden göra jobbet är både smart och varaktigt. Vi har ett sortiment av vinddrivna ventilatorer som ökar genomflödet i kanalsystemen på ett naturligt sätt utan tillförd energi. På samma sätt låter vi vinden reducera störande omgivnings ljud som kan ledas ner i kanalsystem.

24 produkter