• FRAKTFRITT 1800 KR

Avsotningsmedel Optizon - Ren från tjära och sot

Artnr: 1963
130 kr

Avsotningsmedel Optizon för fastbränsleeldade eldstäder.
Läs mer

1963 Optimal Energi ME
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.

Beskrivning av Avsotningsmedel Optizon - Ren från tjära och sot

Avsotningsmedel Optizon för fastbränsleeldade eldstäder. Håller ugn, lucka och skorsten, ren från tjära och sot. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte. Avsotningsmedlet sänker dina bränslekostnader (1 mm beläggning av sot ökar bränslekostnaden med 5%). Vid kraftig tjärbildning, daglig dosering sju dagar i följd.

Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater och magnesium. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. Det bildas en gas bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater. Sulfaterna klibbar inte och bl.a. av denna anledning blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ner i ugnen och går lätt att aska ur. Detta innebär att även luckor och eldstad blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Kort sagt du får en renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion. Vid förbränning av Optizon tillförs inga nya ämnen som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning. Ex. ved och pellets (kväve och kaliumoxider).

Förpackning på 500 gram.

Doseringsanvisningar

  1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm
  2. Ta 2msk avsotningsmedel i ett papper, vira ihop till en "boll".
  3. Kasta in "bollen" i öppen låga eller på glödbädden
    1-2 gånger per vecka, eller efter behov.
  4. Vid kraftig tjärbildning, dosera sju dagar i rad.

Klicka här för att komma till tillverkarens informationssida.

Sandra Hansson frågade för 5 månader sedan
Skulle denna produkt kunna användas i en pelletskamin, KMP Mysinge har vi
Butiken svarade

Absolut bara man följer doseringarna som står på burken.

MC frågade för 6 månader sedan
Kan man använda Optizone till kakelugnar?
Butiken svarade

Den går bra till alla eldstäder, det viktiga är att man doserar enligt anvisningen på burken.

Berne Agbeck frågade för 7 månader sedan
Jag har två st braskaminer. En av dessa har skorstenspipa som är glidgjuten. Är det ok att använda Optizon avsotningsmedel till denna?
Butiken svarade

Inga problem att använda Optizon i en kanal som är glidgjuten.

Anna-Karin jonsson frågade för 8 månader sedan
Kan produkten förstöra katalysatorer som ju är känslig för kemikalier
Butiken svarade

Nej inte om man följer doseringsanvisningarna.