OPTIZON

OPTIZON är ett sotningsmedel som marknadsförs av Optimal Energi ME.

Varför använda OPTIZON?

Sot kostar pengar.
Genom att reducera mängden sot och beläggningar på de värmeupptagande ytorna erhålles en högre verkningsgrad för värmeupptagning i pannan.

Sotskiktet växer snabbt.
Förbränningen i en eldstad är oftast ofullständig. Sot bildas och avsätter sig i ett snabbt växande skikt i förbränningsrum och rökkanaler. Denna sotavlagring härdas och släpper igenom allt mindre värme allt eftersom den växer. Sotet höjer rökgastemperaturen och dyrbar värme går upp genom skorstenen. Varje mm sot är dyr- ökar bränslekostnaderna med ca 5% (enligt Engergisparkommitténs undersökningar).

Optizons avsotningsmedel för rationell rengöring.
Optizons avsotningsmedel bygger på Alfreds Nobels grundrecept. Pulvret har använts under många år och bevisat att det avlägsnar sotet på ett bekvämt och effektivt sätt. Optizon minskar även risken för korrision i pannan genom att det luckrar upp de fasta beläggningarna och neutraliserar svaveltrioxiden vilket ökar pannans livslängd.


1 produkter