• FRAKTFRITT 1800 KR
-30%

Avsotningsmedel Optizon

Artnr: 1963
179 kr 125 kr

Avsotningsmedel Optizon för fastbränsleeldade eldstäder.
Läs mer

1963 Optimal Energi ME
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.

Beskrivning av Avsotningsmedel Optizon

Avsotningsmedel Optizon för fastbränsleeldade eldstäder. Håller ugn, lucka och skorsten, ren från tjära och sot. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte. Avsotningsmedlet sänker dina bränslekostnader (1 mm beläggning av sot ökar bränslekostnaden med 5%). Vid kraftig tjärbildning, daglig dosering sju dagar i följd.

Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater och magnesium. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. Det bildas en gas bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater. Sulfaterna klibbar inte och bl.a. av denna anledning blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ner i ugnen och går lätt att aska ur. Detta innebär att även luckor och eldstad blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Kort sagt du får en renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion. Vid förbränning av Optizon tillförs inga nya ämnen som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning. Ex. ved och pellets (kväve och kaliumoxider).

Förpackning på 500 gram.

Doseringsanvisningar

  1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm
  2. Ta 2msk avsotningsmedel i ett papper, vira ihop till en "boll".
  3. Kasta in "bollen" i öppen låga eller på glödbädden
    1-2 gånger per vecka, eller efter behov.
  4. Vid kraftig tjärbildning, dosera sju dagar i rad.

Klicka här för att komma till tillverkarens informationssida.