• FRAKTFRITT 1800 KR

Radon och FTX-ventilation: Kan FTX minska radon

Publicerad 2024-05-06 12:38 av Ventilation.se
Radon och FTX-ventilation: Kan FTX minska radon

Radon och FTX-ventilation: En Effektiv Lösning för Hälsosamma Hem

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som naturligt förekommer i marken. Den bildas genom sönderfall av radium, som i sin tur härstammar från uran. Radon kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden, rörgenomföringar och andra öppningar men kan även förekomma i byggmaterial. När radonhalterna blir förhöjda inomhus, utgör det en hälsorisk, eftersom inandning av radon kan leda till lungcancer. Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Radon och Hälsa

Att utsättas för höga halter av radon under lång tid ökar risken för lungcancer. Radonhalterna mäts i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³), och enligt svenska myndigheter bör åtgärder vidtas om radonhalten i bostäder överstiger 200 Bq/m³. Det är särskilt viktigt att mäta radonhalterna i hemmet, eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus.

FTX-ventilation: En Lösning på Radonproblemet

FTX-ventilation står för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Detta system fungerar genom att både tillföra frisk utomhusluft och ta bort förorenad inomhusluft samtidigt som värmen återvinns från den utgående luften för att värma upp den inkommande luften. FTX-system är effektiva för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat och kan också spela en avgörande roll i att hantera radonproblem.

Hur FTX-ventilation minskar radonhalterna:

 • Ökad Luftcirkulation: FTX-system förbättrar luftcirkulationen i hela huset, vilket innebär att radonhaltig luft kontinuerligt ersätts med frisk utomhusluft. Detta minskar radonkoncentrationen inomhus.
 • Kontrollerat Luftflöde: Genom att skapa ett balanserat luftflöde (lika mycket luft tillförs som avlägsnas) kan FTX-systemet förhindra att radon tränger in genom grunden och andra öppningar i byggnaden.
 • Filtrering av Luft: FTX-system är ofta utrustade med filter som tar bort föroreningar från den inkommande luften, vilket bidrar till en bättre luftkvalitet inomhus.
 • Kontinuerlig Ventilation: Till skillnad från traditionell ventilation som kan vara beroende av manuellt öppnande av fönster och dörrar, arbetar FTX-system kontinuerligt för att säkerställa att inomhusluften alltid är frisk och ren.


Installation av FTX-system

Innan man installerar ett FTX-ventilationssystem så finns det några saker man kan tänka på:

 1. Radonmätning: Innan installationen bör radonhalterna mätas för att förstå problemets omfattning om man misstänker man har Radon
 2. Planering och Design: Ett effektivt FTX-system måste anpassas till byggnadens specifika förutsättningar, inklusive storlek, layout och befintliga ventilationssystem.
 3. Installation: Gör en noggrann installation och följ ventilationsritningen noggrant
 4. Regelbunden Underhåll: Efter installationen är det viktigt att utföra regelbundet underhåll, inklusive filterbyte och systemkontroller, för att säkerställa att FTX-systemet fortsätter att fungera effektivt.


Fördelar med FTX-ventilation

 • Energibesparing: Genom att återvinna värmen från utgående luft kan FTX-systemet minska energikostnaderna för uppvärmning.
 • Förbättrad Inomhusluftkvalitet: Genom att ständigt tillföra frisk luft och avlägsna förorenad luft förbättras inomhusklimatet avsevärt och det märks när man bor i ett hus som har FTX .
 • Minskad Hälsorisk: Genom att effektivt minska radonhalterna bidrar FTX-systemet till att minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem relaterade till dålig luftkvalitet.


Slutsats

Radon är en allvarlig hälsorisk som kan hanteras effektivt med hjälp av FTX-ventilation. Genom att installera ett FTX-system kan du säkerställa att ditt hem har en konstant tillförsel av frisk luft, minskade radonhalter och ett förbättrat inomhusklimat. Detta bidrar inte bara till att skydda din hälsa utan också till att skapa en mer energieffektiv och hållbar bostad.