• FRAKTFRITT 1800 KR

FTX-aggregat - Spara energi

Publicerad 2024-05-01 10:45 av Ventilation.se
FTX-aggregat - Spara energi

Med ökade energipriser blir det än viktigare att se över sitt FTX-system, inklusive aggregatet, kanalsystemet och ventilerna. Många överväger att stänga av sitt FTX-aggregat för att spara energi, men ett FTX-aggregat sparar energi.

FTX-systemet är installerat för att ventilera ditt hem och spara energi. Det ger ett utmärkt inomhusklimat och bidrar till en hälsosam miljö. Fördelarna inkluderar att undvika kallras, drag och smutsig luft utifrån. Luften som tillförs hemmet är tempererad och filtrerad, och värmen kommer till stor del (upp till 86 %) från frånluften. Grundprincipen är att tillföra luft (tilluft) i rum där man vistas, som sovrum, vardagsrum och arbetsrum. Luften rör sig sedan långsamt genom huset och evakueras ut via badrum, tvättstuga och andra utrymmen med frånluft. Moderna hus är så pass täta att det i princip inte finns någon naturlig ventilation, vilket innebär att varken in- eller utluft kommer in om ventilationen stängs av.

Risker med att Stänga av Ventilationen

Om ventilationen stängs av kan du få problem med att bli av med fukt, lukter och andra föroreningar. Luften blir instängd, vilket kan leda till att du känner dig trött, sover dåligt och vaknar med huvudvärk på grund av brist på syre. Fukt från exempelvis badrum och tvättstuga kan orsaka fukt- och mögelskador om den inte snabbt avlägsnas.


Energisparande Åtgärder för FTX-aggregat

1. Byt ut Gammalt FTX-aggregat:

1 Om du har ett gammalt FTX-aggregat, byt ut det! Detta kan årligen spara cirka 5000 kWh (15-20 000 kr) för en villa på 180-200 kvm i Stockholmsområdet. Äldre aggregat har transformatorstyrda fläktar som förbrukar betydligt mer energi än dagens energisnåla EC-fläktar. Den stora besparingen ligger dock i värmeåtervinningen. Äldre aggregat med korströmsvärmeväxlare har kanske bara cirka 40 % verkningsgrad beroende på nedsmutsningar av värmeväxlaren och läckage på grund av ålder och bristande underhåll. Dessa värmeväxlare måste också avfrostas vid kall väderlek för att undvika isbildning i aggregatet vilket drar mycket ström.

2. Kontrollera Isoleringen på ventilationskanalerna:
Det är viktigt att de kanaler som går i kallt utrymme, till exempel på vinden, är isolerade för att undvika värmeförlust. Den värme man tappar i kanalsystemet kommer att behöva kompenseras med tillskottsvärme för att blåsas in som tempererad tilluft.

3. Rensa och Injustera ventilationssystemet:
Om filterbyten sköts korrekt kommer ingen smuts in i tilluftssystemet. Det är främst frånluftssystemet som täpps igen av dammpartiklar. Hur ofta man ska rengöra sitt ventilationssystem beror på familjens storlek, hur ofta man tvättar, om man har husdjur etc. Ett rent kanalsystem förbrukar mindre energi än ett smutsigt och ger rätt ventilationsflöde för att huset och familjen ska må bra.

4. Byta Filter i din FTX:
Rena originalfilter säkerställer rätt flödesbalans över den roterande värmeväxlaren och att FTX-aggregatet återvinner maximalt med värme.

FTX-aggregat spelar en central roll i att hålla inomhusluften frisk och energieffektiv. Genom att hålla systemet i gott skick och uppdatera äldre komponenter kan man inte bara spara pengar utan även bidra till en bättre inomhusmiljö och ett mer hållbart boende.