• FRAKTFRITT 1800 KR

Kan ADHD kopplas till inomhusluften i ditt hus

Publicerad 2024-07-05 00:15 av Ventilation.se
Kan ADHD kopplas till inomhusluften i ditt hus

Det finns forskning som tyder på att inomhusluftens kvalitet kan ha en koppling till utvecklingen av neuropsykiatriska tillstånd som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn. Här är några av de faktorer som kan påverka detta:

Faktorer som påverkar ADHD

  • Fina partiklar (PM2.5 och PM10): Fina partiklar som kommer från inomhuskällor som tobaksrök, vedeldning, matlagning och vissa typer av byggmaterial kan påverka hjärnans utveckling hos barn. Studier har visat att exponering för dessa partiklar kan vara associerad med en ökad risk för ADHD.
  • Flyktiga organiska föreningar (VOC): Kemikalier som formaldehyd, bensin och andra VOC, som finns i byggmaterial, möbler, rengöringsmedel och vissa konsumentprodukter, kan påverka barns kognitiva utveckling och beteende, inklusive risk för ADHD.
  • Mögel och fukt: Exponering för mögelsporer och andra mikrobiella produkter i fuktiga inomhusmiljöer kan vara skadligt för barns hälsa och har kopplats till neurokognitiva problem, inklusive ADHD.
  • Kemiska föroreningar: Exponering för vissa kemikalier som bly, kvicksilver och vissa flamskyddsmedel som kan finnas i damm inomhus har kopplats till utvecklingsneurologiska störningar, inklusive ADHD.
  • Koldioxid och dålig ventilation: Höga nivåer av koldioxid och andra föroreningar på grund av dålig ventilation kan påverka koncentration och kognitiv funktion, vilket i sin tur kan påverka beteende och lärande hos barn.


Viktiga åtgärder för att förbättra inomhusluftens kvalitet

  1. Förbättra ventilationen: Antagligen den viktigaste punkten och har man möjlighet att styra ventilationen med FTX med filtrering av luften så rekommenderas detta. Se till att hem och skolor är välventilerade för att minska koncentrationen av inomhusföroreningar, läs mer om ventilation.
  2. Använda luftrenare: Luftrenare med HEPA-filter kan hjälpa till att minska nivåerna av fina partiklar och andra luftföroreningar inomhus.
  3. Undvika tobaksrök: Undvik rökning inomhus och minimera exponeringen för andra källor till fina partiklar och VOC.
  4. Kontrollera fukt och mögel: Åtgärda fuktproblem och mögel så snabbt som möjligt för att förhindra exponering för skadliga mikrobiella produkter.
  5. Välj miljövänliga produkter: Använd rengöringsprodukter, färger och byggmaterial som är låga i VOC och andra kemikalier.

Även om fler studier behövs för att helt förstå sambanden mellan inomhusluft och ADHD, tyder befintlig forskning på att förbättring av inomhusluftens kvalitet kan vara en viktig faktor i att stödja barns kognitiva och beteendemässiga utveckling.