• FRAKTFRITT 1800 KR

Boverkets allmäna ventilationskrav

Publicerad 2024-05-23 07:01 av Ventilation.se
Boverkets allmäna ventilationskrav

Boverkets Ventilationskrav

Boverket, som är Sveriges nationella myndighet för samhällsplanering, byggande och boende, har satt upp specifika ventilationskrav för att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BBR). Här är en sammanfattning av några av de viktigaste kraven:

Allmänna Ventilationskrav

 • Luftflöden:
  • Byggnader ska ha tillräcklig ventilation för att upprätthålla god luftkvalitet.
  • Luftflöden ska dimensioneras så att koldioxidhalten inte överstiger 1000 ppm i rum där människor vistas regelbundet.
 • Tilluft och Frånluft:
  • Tilluft ska tillföras till vistelsezoner och sovrum.
  • Frånluft ska bortföras från kök, badrum och andra utrymmen där föroreningar uppstår.
 • Luftväxling:
  • Boverkets byggregler föreskriver att det totala tilluftsflödet i en bostad ska vara minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea. För en villa med en total golvarea på 150 kvadratmeter innebär detta ett minimikrav på 52,5 liter per sekund.
  • Mekanisk ventilation ska kunna leverera denna luftväxling även när fönster och dörrar är stängda.

Krav för Specifika Byggnadstyper

 • Bostäder:
  • Köksfläktar ska ha en egen ventilationskanal och kunna ventilera bort matos effektivt.
  • Badrum och toaletter ska ha frånluftsventilation som kontinuerligt eller periodiskt kan avlägsna fukt och lukt.
 • Kontorsbyggnader:
  • Ventilationen ska utformas för att hantera värmebelastningen från människor, datorer och annan utrustning.
  • Möjlighet till individuell reglering av tilluft i arbetsrum.
 • Skolor och Förskolor:
  • Höga krav på luftkvalitet för att skapa en bra inlärningsmiljö.
  • Ventilation ska kunna hantera variationer i beläggning under dagen.


Energikrav och Värmeåtervinning

 • Energihushållning:
  • Ventilationssystem ska vara energieffektiva och dimensioneras för att minimera energianvändning.
 • Värmeåtervinning:
  • Mekaniska ventilationssystem ska ha värmeåtervinning om detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Värmeåtervinning ska ha en verkningsgrad på minst 70%.


Drift och Underhåll

 • Kontroller och besiktningar:
  • Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar som avsett.
  • OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) ska utföras med jämna mellanrum enligt gällande regler.


Dokumentation och Information

 • Användarinstruktioner:
  • Det ska finnas tydlig dokumentation och instruktioner för hur ventilationssystemet ska användas och underhållas.
 • Märkning:
  • Ventilationskomponenter och kanaler ska vara tydligt märkta för att underlätta drift och underhåll.


Sammanfattning

Boverkets ventilationskrav syftar till att säkerställa att byggnader har tillräcklig ventilation för att upprätthålla god luftkvalitet och energieffektivitet. Dessa krav omfattar allt från dimensionering av luftflöden till specifika regler för olika typer av byggnader och obligatoriska kontroller och underhåll. Det är viktigt att följa dessa regler för att skapa hälsosamma och hållbara inomhusmiljöer.