• FRAKTFRITT 1800 KR

Riktvärde för luftflöde

Inomhusluften tillförs hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Utandningsluft och duschande är stora källor till fukt i inomhusluft. Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster, kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och möbler. Det behövs alltså en effektiv ventilation för att kunna späda ut föroreningar och föra bort den förorenade/använda luften från byggnaden och tillföra så ren luft som möjligt. I vissa fall (pollen mm) behövs även den inkommande uteluften renas innan den tillförs luften inomhus.

Med en kombination av från- och tilluftsfläktar kan man balansera ventilationen så att luftflödena in och ut ur byggnaden blir lika stora. Varken ett undertryck eller övertryck behöver skapas. I praktiken strävar man dock efter ett visst undertryck i byggnaden.

Mekanisk från- och tilluft fungerar så att man centralt tar in uteluft, förvärmer och filtrerar denna och fördelar ut luften i tilluftsdon i första hand till de rum som har störst behov av ”ren luft” t.ex. sovrum och vardagsrum. Frånluftsdonen suger ut den använda luften i de mest förorenade rummen (i främsta hand kök och våtrum). Om systemet är utrustat med värmeväxlare (FTX-system) kan man återvinna större delen av värmen i frånluften innan den förbrukade luften lämnar byggnaden.


Hur mycket luftflöde behöver varje rum?

Här kommer exempel på standardvärden gällande olika rumstyper. 

Rumstyp Riktning Flöde
Sovrum Tilluft 4l/s för varje person
Allrum Tilluft 0,35l/s per m²
Kök Frånluft 10-15l/s
Badrum Frånluft 15l/s + 1l/s per m² utöver 5m²
Toalett Frånluft 10l/s
Tvättstuga Frånluft 10l/s
Klädkammare Frånluft 0,35l/s per m² (minst 2-3l/s)
Förråd Frånluft 0,35l/s per m² (minst 2-3l/s)