• FRAKTFRITT 1800 KR

Ersätta dåligt självdrag med ett ventilationssystem med mekanisk frånluft

Fråga:

I samband med köksrenovering och tankar kring imkanalen har jag även börjat fundera kring vår ventilation. Vi bor i ett gammalt 1 1/2 planshus med källare. Nyinstallerad jordvärmepump och ventilationen är självdrag. Vad jag funderar över är om vi behöver en frånluftsfläkt på det övre planet, (här finns ingen wc) utan endast två ventiler till murstocken varav den ena är tilltäppt av en garderob.

Vad jag är rädd för är dels att ventilationen är för dålig, dels att den varma fuktiga luften når upp på vinden med problem som följd. Skulle man kunna sätta en kanalfläkt i rör upp genom yttertaket från ett av rummen (eller sammanbundet system från båda rummen) eller räcker det med en fläkt som drar ut det genom ytterväggen?

Ytan är ca 50 kvadrat öppen planlösning. Om det behövs, vad för dimensioner på rör, kapacitet på fläkt etc behövs?

Svar:

Enklast och bäst är att du tar en fläkt (exempelvis kanalfläkt 125C) som suger från båda ställena. Fläkten styr du antingen med en 5-stegs transformator eller en tyristor. Du behöver bl.a. en kanalfläkt, en takhuv, varvtalsstyrning, T-rör, två frånluftsdon och rör 100mm med detaljer. Systemet isolerar du sedan med isoleringsstrumpor.


Ska det vara övertryck eller undertryck i huset?     

Svar:

Vid övertryck finns risk att man trycker ut varm fuktig luft ut i husets stomme. Vid kall väderlek kan då luften fälla ut kondens på kalla byggnadsdelar längre ut i vägg- och takkonstruktion. Därför strävar man alltid efter ett visst undertryck.

Vid ett system med enbart frånluft (utsugning) får man automatiskt ett undertryck i huset. I ett system med både tilluft (inblåsning) och frånluft, exempelvis via ett värmeåtervinningsaggregat, så projekteras och injusteras detta så att man har ca. 10-15% mindre tilluftflöde än frånluftsflöde.


Hur ska rummen i ett hus ventileras?     

Fråga:

Vilka rum suger man ur och vilka rum blåser man in luften i?

Svar:

Frånluft suger man i våtutrymmen samt kök. I vistelseutrymmen vilket typiskt är sov-, vardags-, allrum, har man tilluftsventiler.


Hur mycket sparar man på ett FTX-system?

Svar:

Energimyndigheten har gjort ett test med flertalet aggregat på ett hus som var på 130kvm. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 4 000 och 6 500 kWh per år. Mest energi går att spara in norra Sverige. 


Hur stor luftväxling behövs i ett hus?

Fråga:

Hur stor luftväxling behövs i mitt hus på 150m² ?

Svar:

Minimikravet i Boverkets Byggregler är 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m².
Luftflödet till ett hus på 150 m² blir: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s. 


Överväg värmeåtervinning vid byte av ventilationsfläkt

Fråga:
Jag har idag en takfläkt av märket Husqvarna Reginair. Huset är ett enplanshus byggt 1983 med en bostadsyta på 130 m2. Mekanisk frånluft med tilluft i fönster. Frågan är vad jag kan byta till eftersom min nuvarande fläkt håller på att ge upp. Vad skulle det kosta? Är det svårt att göra jobbet själv om man bortser från injustering och det elektriska?

Svar:
Mitt förslag är att du försöker installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning, inte minst för att el-priserna säkerligen kommer att rusa i höjden. Ventilationen i ett normalhus står för ganska stor del av el-kostnaden och därför kan det vara mycket lönande att investera i ett återvinningssystem. Inomhusklimatet blir dessutom mycket bättre.

De aggregat vi rekommenderar är antingen en Heru eller Systemair aggregat. En ventilationsbyggsats 126-180m2 med ett Heru aggregat och rör mm. kommer max kostnaden ligga på 39 000:- inkl moms + isolering, eftersom mängden utav isolering varierar från system till system. 

Isolering av kanaler till och från värmeväxlare

Fråga:
Vad menar man med att isolera ”diffusionstätt” till min värmeväxlare? Ska jag isolera både in- och utgående rör?

Svar:
Du ska använda isolerstrumpa på både uteluftsröret (friskluften in) samt på avluften (ut). Friskluften in kan ju på vintern vara -15 grader C och då får du kondens på utsidan av detta rör. Det är också viktigt att plasten tejpas i ändarna och eventuella skarvar så att du inte får in fuktig luft på något ställe till röret/en.


Problem med fukt i småhus

Fråga:
Jag har tänkt skaffa automatiska ventilation till rummen (ventiler ovan fönster) men känner mig osäker på hur jag skall hantera en takfläkt i kombination med badrumsfukten och inte förlora all värme från värmepumpsfläkten på nedervåningen. Jag vill helst inte ha för mycket oljud.

Fakta:
Jag bor i ett radhus på 122 m2. Trähus byggt 1983. Idag värms huset upp utav luftvärmepump samt elradiatorer. På övervåningen har vi 4 rum samt badrum. Det blir dålig luft här uppe och luktar illa. Inget utav rummen har några ventiler. Via badrummet går fläktröret från köket upp i skorstenen, (vi har en ventil här inne). Badrummet är 1 1/2 år gammalt och det finns en öppningsbar takkupa där det börjat bli svart på träet.

När vi gjorde om köket bytte vi till kolfilter och vi skaffade en fläkt på skorstenen. Den ventilerar både kök och badrum och sätts på manuellt nere i köket. Den låter mycket och det blir väldigt kallt när den är på., men jag sätter på den för jag är så orolig för badrummet.

I lilla toan (utan dusch) och tvättstugan (med kondenstumlare) finns ventiler till fläktrör som går ut i skorsten och den verkar inte göra någon nytta. Vi får mycket imma på fönstren (2 glasfönstren).

Svar:
Detta du beskriver är typiska symptom för hus med för dålig ventilation som alltid leder till framtida fukt/mögelskador och kan på sikt även orsaka problem med hälsan.

Det finns lite olika varianter på åtgärd och det enklaste är givetvis att montera fler uteluftsventiler genom ytterväggen och/eller fönsterkarmarna och sedan installera en mekanisk frånluftsanläggning för ca 20.000:- inkl moms som suger från alla våtutrymmen. Detta gör att du får ett luftutbyte som eliminerar problemen men ger dig högre energikostnad och viss "dragighet".

Det bästa alternativet är givetvis att installera en Ventilationsbyggsats FTX  som tar till vara ca 86% på värmen som ventileras ut där du slipper förhöjd energiförbrukning och drag.


Går det att kombinera kanalsystem i galvat och plast?

Fråga:
Går det att kombinera kanalsystem i galvat och plast?

Svar:
För samma dimensioner går det mycket bra. Helt kompatibelt med samma mått.


Låg relativ fuktighet är bra så undvik att befukta inomhusluften!

Fråga:
Vi har torr luft i vårt hus på vintern. Har ni någon anläggning som kan användas för att öka luftfuktigheten inomhus?

Svar:
Jag avråder bestämt från befuktning!!
Det är idag konstaterat att den mesta av problematiken angående vår innemiljö beror på för hög fuktighet. Vi slutbrukare börjar märka av "för torr luft" när den relativa fuktigheten kryper nedåt 5-10%Rf. Dessa nivåer kan möjligtvis nås i ex. ett kontor, med mycket papper och hög luftomsättning när det varit riktigt kallt utomhus en längre tid. I mekaniskt ventilerade bostäder ligger normalt Rf på 30-60% vintertid trots det låga vatteninnehållet i den kalla uteluften. I våra bostäder sysslar vi normalt med fuktavgivande aktiviteter varför den relativa fuktigheten mycket sällan går ned under 30%.

Samtidigt hör man ofta att "det är så torr luft". I de stora studier och försök som gjorts är resultatet ganska entydigt. Vid hög luftfuktighet avges mer emissioner från bl.a. byggnadsmaterial vilket irriterar våra slemhinnor. Likaså innehåller många rengöringsmedel ämnen som irriterar oss mer vid hög Rf. Ju högre Rf, ju fler klagar över "För torr luft". Alla seriösa försök ger samma svar: Vi mår bättre och uppfattar inomhusluften som friskare ju torrare den är (ned till ca. 10% Rf)

Om man ändå önskar befukta så för allt i världen, gör inte detta i kanalsystemet. Risken är då stor för att otrevliga saker och oxidationsprocesser börjar utvecklas i de partiklar och ämnen som kommer finnas där (trots filtren).

Inom Skandinavien är vi världsledande på inneklimatforskning. Framför allt är det DTU i Köpenhamn som är spjutspetsen och där fler svenska professorer är engagerade.


Hur ofta borde man rensa sitt ventilationssystem?

Svar: Boverket rekommenderar att man rensar systemet minst vart femte år. Kostnaden för rensningen beror mycket på tillgängligheten och åtkomsten för rensningen. Kom ihåg om man slarvar vid rensning utav kanaler kan detta leda till sämre luftkvalité i ditt hus.

Här kan ni se ett kort klipp på hur en rensning kan gå till: https://www.youtube.com/watch?v=EETZPH0UIwo&feature=relmfu.


Vad är den största skillnaden mellan A, B, C modulerna på era fläktar?

Svar: Modul A fläktar är de som har lägst varvtal medans modul B har högre varvtal och modul C har ännu högre.