Sotarverktyg

Sotarverktyg AB har tillverkat sotarverktyg sedan över 50 år tillbaka. Vi tillverkar de flesta av våra verktyg i egen verkstad för egen tillverkning av produkter till skorstenen och imkanal.

Ventilation.se säljer följande skorstensprodukter från sotarverktyg: kajgaller, krejs, nylonviskor, rökgastermometer, sotarlina och sotarlod.

12 produkter