Salda

SALDA från Litauen är ett privatägt företag som har mer än 300 anställda och äger mer än 50 000 kvadratmeter fabriks- och kontorslokaler.
Deras produkter är tillgängliga i mer än 30 länder, inklusive alla europeiska länder, Indien, Sydafrika, Mellanöstern och Sydamerika.

14 produkter