Plastkanaler

Kanaler av plast.

Kanalerna i PVC-plast medan de övriga detaljerna är tillverkade av ABS-plast. Dessa finns i följande varianter: raka anslutningar, T-rör, ventilationböjar, hållare, övergångar och täckplattor.

Copyright © 2023 Soliduct AB