• FRAKTFRITT 1800 KR

Rumsgivare CO2 koldioxid HERU

Artnr: 2703
6 760 kr

Rumsgivare CO2, givare för koldioxid, för placering i rum.
Läs mer

2703 Östberg
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.

Beskrivning av Rumsgivare CO2 koldioxid HERU

Rumsgivare CO2 (aSenseA), givare för koldioxid, för placering i rum.

A-SENSE är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten och temperaturen till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsflödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter per sekund och person.

Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftflödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

A-SENSE är en mikroprocessorbaserad temperatur och koldioxidtransmitter för installation i rum. A-SENSE känner av omgivande luft, omvandlar resultatet till analoga och digitala signaler, och skickar dessa vidare till överordnade system.

Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod).

A-SENSE levereras för rumsmontage.Ladda ner produktens datablad genom att klicka här.