• FRAKTFRITT 1800 KR

REC Temovex RT-700S-EC-RS

Artnr: 2599
54 948 kr

FTX med motströmsväxlare för stora hus eller lokaler (hus upp till ca 550kvm)
Läs mer

2599 REC Indovent
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.
B A G

Beskrivning av REC Temovex RT-700S-EC-RS

REC Temovex RT-700S-EC-RS  (hus upp till ca 550kvm) är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet är utformat som en vitvara och avsett att placeras på golv i tvättstuga, pannrum, grovkök eller liknande.

RT-700S-EC-RS  består av fläktar, filter, eftervärmare (el), automatisk bypass, styrsystemet Temosat Advanced, integrerad manöverpanel, samt vår egentillverkade motströmsvärmeväxlare.

Skåpshöljet är tillverkat av dubbla varmförzinkade plåtar med 30 mm mellanliggande isolering. Fronten och aggregatets sidor är pulverlackade i vitt och dörren försedd med magnetlist. Vår motströmsvärmeväxlare gör att värmeenergin i den förbrukade inomhusluften kan tas tillvara och användas för att värma den friska inkommande luften. Genom att använda en motströmsvärmeväxlare säkerställer vi också att luftläckage mellan förbrukad och frisk luft inte förekommer. Sammantaget ger detta en god driftsekonomi, en utmärkt komfort och ett bra inomhusklimat.

Tillval

Eftervärmningsbatteri (vatten): RT 700S-EC är som standard utrustat med ett elektriskt eftervärmarbatteri på 1,8 kW. Värmaren styrs elektroniskt via manöverpanelen. Eftervärmaren säkerställer att temperaturen på den inkommande luften inte blir lägre än den valda. Utrustas aggregatet med en vattenburen eftervärmare kan effekten öka fram till 2,4 kW. Med batteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid ev driftstörningar. 

Kondenskokare: RT-700S-EC-RS  har en fabriksmonterad kondensavtappning. Denna bör anslutas till avlopp eller golvbrunn. Om avledning inte kan ordnas finns möjligheten att som tillval förse aggregatet med kondensavkokare.

Energisparfunktion: Denna funktion gör det möjligt att ställa in aggregatet i ett "bortaläge". Aggregatet går på lägre effekt och på så sätt sparas ytterligare energi.

Braständningfunktion: Denna funktion ökar flödet på tilluften och minskar flödet på frånluften. Med detta skapas ett övertryck i huset och förenklar tändning av en öppen spis eller en kamin.

Kylbatteri: Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll som ska monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid eventuella driftstörningar. Med kylbatteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Aggregatet levereras förberett för elektrisk anslutning av uteluftsspjället.Ladda ner produktens datablad genom att klicka här.