• FRAKTFRITT 1800 KR

Varför använder man kondensator till ventilationsfläkten?

Publicerad 2024-04-23 12:00 av Ventilation.se
Varför använder man kondensator till ventilationsfläkten?

Kondensatorer används i ventilationsfläktar av flera skäl:

  • Startkondensator: En startkondensator ger en extra kickstart till fläktens motor. Den ger en initial hög strömspik som hjälper motorn att övervinna den statiska friktionen och börja snurra. Efter att motorn har startat kopplas startkondensatorn ur kretsen.
  • Driftkondensator: En driftkondensator är kontinuerligt ansluten till motorkretsen och förbättrar dess effektivitet och prestanda. Den hjälper till att upprätthålla en stabil och jämn strömförsörjning, vilket bidrar till att motorn går jämnare och med högre effektivitet.
  • Fasförskjutning: I en enfasmotor används kondensatorer för att skapa en fasförskjutning mellan huvudlindningen och hjälplindningen. Detta skapar ett roterande magnetfält som är nödvändigt för att motorn ska starta och driva effektivt.
  • Effektfaktor: Kondensatorer kan förbättra effektfaktorn i motorn. En bättre effektfaktor innebär att mindre reaktiv effekt används, vilket minskar energiförluster och kan bidra till lägre energikostnader.
  • Skydd mot spänningsspikar: Kondensatorer kan även fungera som en buffert mot plötsliga spänningsspikar, vilket skyddar motorkomponenterna från skador.

Sammanfattningsvis bidrar kondensatorer till att förbättra startprestanda, effektiv drift, stabilitet och skydd för ventilationsfläktar.


Vad händer om man har en för stor kondensator?

Om kondensatorn är för liten blir motorn svag vid starten. Om kondensatorn däremot är för stor, kan motorn bli överhettad, vibrera och ge ifrån sig onödigt mycket ljud. En enfas asynkronmotor kan starta utan en startkondensator om den får en knuff för hand, förutsatt att det inte finns några andra problem.