• FRAKTFRITT 1800 KR

TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Classic

Publicerad 2024-05-12 14:15 av Ventilation.se
TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Classic

När du ska välja rätt TrygghetsVakten avfuktare till vinden behöver du veta vindens storlek, antalet gavlar på huset samt om vinden redan har påverkats av fukt eller mögel. Vinden utsätts för fukt som stiger från bostadsytan och fukt som vandrar in utifrån genom ventilerna. Den höga fuktlasten gör att vinden enkelt drabbas av mögelskador. Fuktskadorna beror till stor del på ventilationsproblem som gör att fukten inte ventileras ut ordentligt. Ibland kan klimatet på vinden göra att fukt till och med vandrar in utifrån. Om vinden håller en lägre temperatur än utomhusluften, kan fukten kondensera på vindens insida.

Välj mellan TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Vind Classic

TrygghetsVaktens vindsavfuktare kontrollerar klimatet på vinden och jämför det med utomhusklimatet. Avfuktarna håller vinden torr genom kontrollerad ventilation. TrygghetsVakten beräknar när ventilationen har en avfuktande effekt och ventilerar endast vid behov, vilket gör avfuktarna extremt energisnåla. Vilket avfuktningssystem du ska välja beror på vindens skick idag men även på hur skyddad du vill vara.

TrygghetsVakten Vind Start - Avfuktare för oskadda vindar

TrygghetsVakten Vind Start är avfuktaren för dig som vill ha en enkel lösning på vinden för att förhindra framtida fukt- och mögelskador. Systemet bygger på kontrollerad ventilation som håller vinden torr. Avfuktaren har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Så länge det inte råder extrema väderförhållanden räcker TrygghetsVakten Vind Start för att förhindra fukt och mögel på vinden. Avfuktaren kan alltid uppgraderas till TrygghetsVakten Vind Classic om du behöver ett mer effektivt avfuktningssystem.

TrygghetsVakten Vind Start passar när:

 • Vinden inte ännu uppvisat symptom på fukt och mögel.
 • Vinden är ouppvärmd.
 • Huset nyligen bytt värmekälla.
 • Vindsbjälklaget ska tilläggsisoleras.
 • Huset har max två gavlar.
 • Köp till extra fläkt för större hus eller vinkelhus.


TrygghetsVakten Vind Classic - Avfuktare vid synlig påverkan av fukt och mögel

TrygghetsVakten Vind Classic är avfuktaren för dig som vill vara extra säker på att vinden hålls fuktfri och mögelfri. Avfuktaren kombinerar kontrollerad ventilation med en värmeslinga som håller vinden torr. En fläkt ventilerar vinden när ventilationen har en uttorkande effekt. Vid behov tillför systemet värme för att sänka luftfuktigheten.

TrygghetsVakten Vind Classic är näst intill ljudlös och har en lång livslängd, vilket gör att du inte behöver oroa dig för vad som händer på vinden. Om fläkten mot förmodan slutar fungera kommer värmeslingan att arbeta mer. Vinden står aldrig utan fuktskydd. TrygghetsVakten Vind Classic är starkare än TrygghetsVakten Vind Start och klarar av att avfukta vindar med synliga skador från fukt och mögel.

TrygghetsVakten Vind Classic passar när:

 • Vinden är ouppvärmd.
 • Vinden har synlig påverkan av fukt eller mögel.
 • Vindsbjälklaget är tilläggsisolerat.
 • Du vill vara säker på att vinden hålls mögelfri.
 • Väderförhållandena är ogynnsamma för ventilation.


Välj rätt storlek på avfuktaren

TrygghetsVakten Vind Start och TrygghetsVakten Vind Classic finns i flera storlekar beroende på hur stor vind som behöver avfuktas. För vindar på vinkelhus eller vindar med längre avstånd mellan gavlarna rekommenderar vi att du kompletterar avfuktaren med en extra fläkt för att skydda hela vinden. När du tar hjälp av en installatör för montering kan du använda ROT-avdraget. Vid registrering av produkten gäller garantin i 7 år.

TrygghetsVakten Vind eller TrygghetsVakten Classic

TrygghetsVakten Vind TrygghetsVakten Classic
Hög avfuktningskapacitet X X
Energisnål X X
Lång livslängd X X
Kontrollerad ventilation X X
Oberoende av väder
X
Dubbla system
X