• FRAKTFRITT 1800 KR

Imkanal genom yttervägg

Publicerad 2024-05-19 12:30 av Ventilation.se
Imkanal genom yttervägg

I Sverige har vi traditionellt sett dragit imkanalen upp och ut genom yttertaket, men på senare år har det blivit allt vanligare att leda ut kanalen genom ytterväggen. Om du överväger att göra detta, finns det viktiga lagar och regler att följa (rådgör med din lokala sotare) för att minimera risken för brandspridning vid en spisbrand.

Det enklaste sättet att säkerställa brandsäkerhet är att använda ett typgodkänt brandskyddsspjäll som monteras före väggenomföringen, som illustreras i bilden nedan. Detta förhindrar effektivt brandspridning. Brandskyddsspjället är utrustat med en smältsäkring som stänger spjället helt om lufttemperaturen överstiger cirka 70 °C. Det är också viktigt att hela väggenomföringen omges av minst 30 millimeter brandisolering.

1. Godkänd huv eller ytterväggsgaller
2. 30 mm brandisolering runt kanal
3. 125 eller 160 spiralrör/spirorör eller isolerad flexibel imkanal 
4. Godkänt brandspjäll
5. 90° plåtböj
6. Köksfläktslang
7. Kallrasskydd

Om du föredrar den traditionella metoden, där fasaden kläs in med plåt eller minaritskiva 50 till 100 centimeter runt om utblåset och där utblåset måste sticka ut en bit från väggen, ska du konsultera en sotare för att få detaljerade regler och riktlinjer.

OBS! Kontakta alltid sotaren innan du planerar att dra en kanal genom ytterväggen. Installationen måste besiktigas och godkännas när den är färdig.