• FRAKTFRITT 1800 KR

Hur Ventilationsfilter Fungerar: En Guide till Renare Luft

Publicerad 2024-04-29 08:45 av Ventilation.se
Hur Ventilationsfilter Fungerar: En Guide till Renare Luft

Ventilationsfilter är en central del av moderna ventilationssystem. De spelar en avgörande roll för att säkerställa att den luft som cirkulerar i byggnader är ren och fri från skadliga partiklar. I denna artikel ska vi utforska hur ventilationsfilter fungerar, de olika typerna som finns tillgängliga och varför de är så viktiga för inomhusmiljön.

Vad är ett Ventilationsfilter?

Ett ventilationsfilter är en filter som placeras inom ventilationssystemet såsom tex ett FTX-aggregat för att avlägsna partiklar från luften som passerar igenom. Dessa partiklar kan vara allt från damm och pollen till bakterier och kemiska föroreningar. Ventilationsfilter bidrar till att förbättra luftkvaliteten, vilket är avgörande för hälsa och välbefinnande, särskilt i inomhusmiljöer där människor spenderar mycket tid.

Hur Fungerar Ventilationsfilter?

Ventilationsfilter fungerar genom att fånga upp och hålla kvar partiklar när luft passerar genom filtermediet. Det finns olika metoder och mekanismer för hur dessa filter fungerar beroende på typen av filter.

Mekanisk Filtrering

Detta är den vanligaste typen av filtrering och fungerar genom att fånga upp partiklar i ett nätverk av fibrer. Partiklarna fastnar i fibrerna när luften strömmar genom filtret. Mekanisk filtrering är effektiv för att fånga upp större partiklar som damm och pollen.

Elektrostatiska Filter

Elektrostatiska filter använder statisk elektricitet för att fånga upp partiklar. Filtret består av en serie elektriskt laddade plattor eller fibrer som attraherar och fångar partiklar. Dessa filter är ofta mer effektiva för att fånga upp mindre partiklar och kan tvättas och återanvändas.

Kemisk Filtrering

Kemiska filter använder aktivt kol eller andra kemikalier för att avlägsna gasformiga föroreningar från luften. Aktivt kol är särskilt effektivt för att absorbera lukter och flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa filter används ofta i miljöer där luftkvaliteten påverkas av kemiska ångor och lukter.

HEPA-filter

HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filter är en typ av mekaniskt filter som är extremt effektivt och kan fånga upp 99,97 % av partiklar som är så små som 0,3 mikrometer. Dessa filter används i miljöer som kräver mycket hög luftkvalitet, såsom sjukhus och laboratorier.

Typer av Ventilationsfilter

Det finns flera olika typer av ventilationsfilter, var och en med sina egna fördelar och tillämpningar:

 • Grovfilter: Dessa filter är designade för att fånga upp större partiklar och används ofta som förfilter för att skydda mer känsliga filter längre ner i systemet.
 • Finfilter: Dessa filter är mer effektiva på att fånga upp mindre partiklar och används ofta i bostäder och kontor för att förbättra inomhusluftens kvalitet.
 • EPA, HEPA och ULPA-filter: Dessa högpresterande filter används i miljöer som kräver exceptionellt ren luft, såsom sjukhus, renrum och laboratorier.
 • Aktiv kolfilter: Dessa filter används för att avlägsna lukter och gasformiga föroreningar från luften och används ofta i kök och industriella miljöer.


Varför är Ventilationsfilter Viktiga?

Ventilationsfilter är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Förbättrad Luftkvalitet: Genom att avlägsna föroreningar från luften bidrar ventilationsfilter till att förbättra luftkvaliteten, vilket kan minska risken för allergier och andningsproblem.
 • Skydd för Ventilationssystemet: Filter skyddar ventilationssystemets komponenter från damm och smuts, vilket kan förlänga systemets livslängd och förbättra dess effektivitet.
 • Hälsosammare Inomhusmiljö: Renare luft kan bidra till en hälsosammare och mer produktiv inomhusmiljö, vilket är särskilt viktigt i arbetsmiljöer och skolor.


Underhåll och Byte av Filter

För att ventilationsfilter ska fungera effektivt är det viktigt att de underhålls och byts ut regelbundet. Hur ofta filter behöver bytas beror på typen av filter och miljön där de används. Grovfilter kan behöva bytas var tredje månad, medan HEPA-filter kan ha en längre livslängd beroende på användningen.

Vad är Filterklasser?

Filterklasser är kategorier som används för att klassificera ventilationsfilter baserat på deras förmåga att avlägsna partiklar från luften. Dessa klasser hjälper användare att välja rätt filter för specifika behov och miljöer. Klassificeringen baseras på internationella standarder, främst ISO 16890 och tidigare EN 779 för grovfilter och finfilter, samt EN 1822 för EPA, HEPA och ULPA-filter.

ISO 16890 Standard

ISO 16890 är den globala standarden för klassificering av luftfilter som används i allmän ventilation. Denna standard delar in filter i fyra huvudgrupper baserat på deras effektivitet att fånga upp partiklar i olika storlekar: ePM1, ePM2.5, ePM10 och grovfilter.

ePM1

Filter i denna klass kan fånga upp partiklar som är 1 mikrometer (µm) eller mindre. ePM1  har en effektivitet på 80% eller högre för partiklar upp till 1 mikrometer. Dessa partiklar inkluderar rök, bakterier och andra mycket små föroreningar. ePM1-filter används ofta i miljöer som kräver mycket ren luft, såsom sjukhus och laboratorier men är även vanligt förekommande i moderna FTX-aggregat.

ePM2.5

ePM2.5-filter kan fånga upp partiklar som är 2,5 µm eller mindre, inklusive damm, pollen och mögelsporer och har en effektivitet på 65% eller högre. Dessa filter är vanliga i både bostäder och kommersiella byggnader för att förbättra inomhusluftens kvalitet.

ePM10

Filter i ePM10-klassen fångar upp partiklar som är 10 µm eller mindre, såsom större dammpartiklar och pollen. De används ofta som förfilter i ventilationssystem för att skydda mer effektiva filter nedströms.

Grovfilter

Dessa filter fångar upp större partiklar och har en lägre effektivitet jämfört med ePM-filter. De används ofta som förfilter för att förlänga livslängden på finare filter och skydda ventilationssystemet från stora partiklar och skräp.

EN 1822 Standard

EN 1822 är en europeisk standard som klassificerar högpresterande filter som EPA, HEPA och ULPA baserat på deras effektivitet att fånga upp mycket små partiklar. Dessa filter används i miljöer där högsta möjliga luftkvalitet krävs.

EPA-filter (Efficiency Particulate Air)

EPA-filter är de lägst klassificerade inom EN 1822 och har en partikeluppfångningsförmåga på mellan 85 % och 99,5 %. De används ofta i kommersiella byggnader och bostäder där hög luftkvalitet är viktig men inte kritisk.

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air)

HEPA-filter är mycket effektiva och kan fånga upp 99,97 % av partiklar som är så små som 0,3 mikrometer. Dessa filter används i miljöer som sjukhus, laboratorier och renrum där ren luft är avgörande.

ULPA-filter (Ultra Low Penetration Air)

ULPA-filter är de mest effektiva och kan fånga upp 99,9995 % av partiklar som är 0,12 mikrometer eller mindre. De används i extremt känsliga miljöer som mikroelektroniktillverkning och vissa medicinska tillämpningar.

Sammanfattning av Filterklasser

Här är en kort sammanfattning av de olika filterklasserna och deras tillämpningar:

 • Grovfilter: Förfilter som fångar upp större partiklar och skyddar finare filter.
 • ePM10: Fångar upp partiklar som är 10 µm eller mindre, vanliga i bostäder och kommersiella byggnader. Vanlig filterklass till frånluft i FTX-aggregat.
 • ePM2.5: Fångar upp partiklar som är 2,5 µm eller mindre, används för att förbättra inomhusluftens kvalitet. Vanlig filterklass för FTX-aggregat, både tilluft- och frånluft.
 • ePM1: Fångar upp mycket små partiklar, används i miljöer som kräver hög renhet. Andvänds ofta somm tilluftsfilter i FTX-aggregat och några tillverkare har samma filter till frånluften.
 • EPA-filter: Effektiva filter för allmän användning där hög luftkvalitet behövs.
 • HEPA-filter: Mycket effektiva filter för kritiska miljöer som sjukhus och laboratorier.
 • ULPA-filter: Extremt effektiva filter för de mest känsliga tillämpningarna.


Översättning av Filterklasser från EN 779:2012 till ISO 16890

Här är en grov översättningstabell som konverterar de gamla filterklasserna enligt EN 779:2012 till de nya filterklasserna enligt ISO 16890:

Gamla filterklasser (EN 779:2012) Nya filterklasser (ISO 16890)
G1 ISO Coarse
G2 ISO Coarse
G3 ISO Coarse
G4 ISO Coarse
M5 ISO ePM10 50%
M6 ISO ePM10 60%
F7 ISO ePM2.5 65%
F8 ISO ePM2.5 75%
F9 ISO ePM1 80%


Slutsats

Ventilationsfilter är en kritisk komponent i ventilationssystem och spelar en nyckelroll för att säkerställa en ren och hälsosam inomhusmiljö. Genom att förstå hur olika typer av filter fungerar och deras specifika tillämpningar kan du bättre bedöma vilken typ av filter som är bäst för dina behov och säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar optimalt. Regelbundet underhåll och byte av filter är också avgörande för att upprätthålla filtrens effektivitet och förlänga livslängden på ditt ventilationssystem.
Att förstå de olika filterklasserna är avgörande för att välja rätt ventilationsfilter för ditt specifika behov. Genom att välja rätt filterklass kan du säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar effektivt och att luftkvaliteten i din byggnad är optimal. Oavsett om du behöver grundläggande skydd mot större partiklar eller högsta möjliga renhet för känsliga miljöer, finns det ett filter som passar dina behov.