• FRAKTFRITT 1800 KR

Beräkning av elkostnad för FTX-system

Publicerad 2024-04-29 12:45 av Ventilation.se
Beräkning av elkostnad för FTX-system

Att beräkna elkostnaden för ett FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) på ett år beror på flera faktorer, inklusive systemets energieffektivitet, driftstid och elpriset. Här är en förenklad beräkning som tar hänsyn till några av dessa faktorer:

Steg-för-steg-beräkning

Effektförbrukning (Watt):

Typisk effektförbrukning för ett FTX-system kan variera mellan 30 och 100 watt, beroende på systemets kapacitet och effektivitet. Vi antar här en medeleffekt på 70 watt.

Drifttid:

Ett FTX-system körs vanligtvis kontinuerligt, vilket innebär att det är i drift 24 timmar om dagen, 365 dagar om året.

Drifttid per år = 24 timmar/dag × 365 dagar/år = 8760 timmar/år

Energiförbrukning per år:

För att få den totala energiförbrukningen per år multiplicerar vi systemets effektförbrukning med drifttiden.

Energiförbrukning per år = 70 W × 8760 timmar = 613200 Wh = 613,2 kWh

Elkostnad:

Elkostnaden per kWh varierar beroende på var du bor och vilket elavtal du har. Vi antar ett genomsnittligt elpris på 1,50 SEK per kWh.

Årlig elkostnad = 613,2 kWh × 1,50 SEK/kWh = 919,8 SEK

Sammanfattning

Med antagandet att ditt FTX-system har en effektförbrukning på 70 watt och körs kontinuerligt, samt att elpriset är 1,50 SEK per kWh, skulle den årliga elkostnaden för systemet vara cirka 920 SEK.

Det är viktigt att notera att denna beräkning är en förenklad uppskattning. Den faktiska kostnaden kan variera beroende på systemets specifikationer, effektivitet och det faktiska elpriset. Om du vill ha en mer exakt uppskattning bör du kontrollera de specifika tekniska data för ditt FTX-system och ditt aktuella elavtal.