• FRAKTFRITT 1800 KR

En Vindflöjel på din skorsten motverkar vindnedslag och skapar dragförbättring samt att den även fungerar som regnskydd. Har man problem med drag kan en vindflöjel  förbättra dragfunktionen i rökkanaler och ventilationskanaler. På detta sätt hjälper den till att hålla skorstenen fri från fukt och man slipper stillastående luft när skorstenen inte används. Vindflöjel brukar ibland även kallas för "Dansare" eller "Ballerina". Vindflöjeln fungerar så att den "vänder ryggen" mot vinden och förhindrar på så sätt vindnedslag att ske i skorstenen. På insidan av vindflöjeln uppstår ett undertryck som skapar ett sug och som ger en förbättring av draget i skorstenen. 

Vindflöjelns historia

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden och från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare på skorstenarna. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler för människorna. Så därför kan de även långt in i senare tid berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status och t.ex. om det har funnits någon verksamhet och vilket yrke de människor som bott där kan har utövat. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.
De vanligaste formerna av utseende har varit djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på vindflöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide och. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet och används än idag. Att ha väderflöjel (girouette) på sitt hus var i Frankrike under medeltiden endast tillåtet för adeln. En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen. Idag finns vindflöjeln kvar men det finns även den version vi säljer som har mer funktion än statussymbol.

Här är en länk till våra vindflöjlar. Se även våra vindflöjlar i rostfritt utförande med kullager av mycket hög kvalité till bra priser.