• FRAKTFRITT 1800 KR

Här kan du ta del av information om vad som behövs för att få bättre/bra luft i ditt hus. Man har på sistone konstaterat att uteblivna ventilationssystem ger upphov till husproblem samt inte minst hälsoproblem som främst drabbar yngre barn.

Fakta om ventilationssystem

Varje dygn andas en vuxen människa 25 000 liter luft och den väger ca 30kg. Vi andas för att vi behöver syret men vi får även i oss onyttiga ämnen genom luften. Vi är själva en del av problemet då vi förorenar luften med allt ifrån matlagning, parfymer, rengöringsmedel, möbler samt byggmaterial. Har man dessutom ett dåligt ventilationssystem så ger vår utandningsluft ifrån sig koldioxid som leder till huvudvärk och illamående.

Bra ventilation tar inte helt bort risken för astma eller allergi men det har gjort omfattande studier som påvisar att barn som bor i hus med fungerande ventilationssystem har mycket bättre förutsättningar att förbli friska. Vid en svensk studie så var det så högt som 80% av villorna som inte uppfyllde de rekommendationer för minimum luftomsättning. Tyvärr löper barn dubbelt så stor risk för astma och allergi vid en luftomsättning på 0,18ggr/h jämfört med 0,62ggr/h. Föroreningar i inandningsluften är dessutom direkt kopplade till lungsjukdomar, andningsbesvär och ökad medicinering. Luft som kommer in i våra hus är dessutom förorenad redan från början och därför är det bästa ventilationssystemet att låta luften passera filter innan den kommer in i huset och det är ofta enkelt att arrangera.

Ventilationssystem tar bort föroreningar

Det är på grund av ovanstående skäl som vi behöver ventilationssystem. Ventilationen ser till att föra bort föroreningar och ersätta med ny och helst så ren luft som möjligt. I ett hus på 140 m² innebär det att vi behöver en långtradare med släp varje timme året om som kommer med ny luft. Problemet varför man inte ser till att ha ett bra ventilationssystem är att man normalt inte förstår sig på hur man ska gå till väga samt att man inte inser avsaknaden av ventilation . Tecken som dålig luft upptäcker man ofta inte själv eftersom man är van vid lukten och därför inte känner något trots man varit ifrån hemmet en lång stund. Därför ska ett väl fungerande ventilationssystem ta in ren luft och transportera ut den förbrukade luften ur huset. Detta är nödvändigt för våra numera välisolerade och täta hus som vi har på grund av vårt klimat. Ventilationssystemet ska dessutom helst ta tillvara på värmen i luften som är på väg ut ur huset och på det sättet hushålla med energin samtidigt som man har bra ventilation.

Idag är det vanligt med frånluftsvärmepump och golvärme i många nybyggda hus. FTX-system med hög verkningsgrad och lågenergifläktar är systemet som nu är utmanaren med många fördelar. Ett ventilationssystem med frånluftsvärmepump bygger på den tillvaratagna värmen tillförs varmvattnet och golvvärmen istället för tilluften som FTX gör. Men samma mängd luft som lämnar huset - måste tillföras på något sätt. Detta löses genom att borra hål i väggarna för friskluftsventiler. Problemet med detta är att mycket kall luft släpps in i huset på ett antal ställen, delvis okontrollerat. Vintertid innebär detta problem med kallras. Problemet förvärras av att de flesta väljer golvvärme som värmespridning och tar bort radiatorerna som till viss del tidigare avhjälpt kallrasproblemet. Golvvärme har normalt mycket låga yteffekter, i praktiken uppgår de till ynka 30 watt per kvadratmeter. Detta innebär att den kalla inrusande luften tar lång tid att värma upp. Slutsatsen är att komforten i huset blir lidande och att man kompenserar detta med att dra på med mer värme eller stänga ventilerna vilket tyvärr är väldigt vanligt. Filter i standard väggventilerna är normalt väldigt dåliga och kan inte jämföras med de filter som finn i FTX-aggregaten. Tilläggas kan dock att det går att komplettera väggventilerna med bra filter.

I ett FTX-system så fungerar det annorlunda, där tas all friskluft utifrån in genom en väggventil eller takhuv och direkt in i FTX-aggregatet där den filtreras av filter och värms upp av den utgående luften men hjälp av en värmeväxlare. Sedan går den filtrerade friskluften med hjälp av ventilationskanaler ut till varje rum och sprids slutligen vanligast via tilluftsdon i taket. Den förbrukade luften sugs ut i våtutrymmen via frånluftsventiler i taket och därefter genom FTX-aggregatets värmeväxlare och ut ur huset via väggventil eller takhuv.

Är radon ett problem?

Siffror visar att nästan 500 000 bostäder i Sverige är så påverkade av radon att de behöver saneras och bara 10% av dem som bor i dessa hus känner till problemet. Man bör kontrollera detta och var radonen kommer ifrån. Är det markradon så kan frånluftsvärmepumpsystemet inte passa till ditt hus eftersom det skapar undertryck som då ökar risken för att markradon sugs upp i huset. Ett ventilationssystem med FTX-aggregat där man kan styra fläktarna så att tilluften är lika stor som frånluften inte ger dessa problem: Det är dessutom vanligt att man använder FTX för att sanera hus mot radon och då speciellt byggradon.

Till Soliducts webbshop för ventilation