• FRAKTFRITT 1800 KR

Här får du tips om produkter som sprider överskottsvärmen i din bostad.

 

Sprida överskottsvärme med värmeflyttare

Braskaminer har kommit tillbaka i våra bostäder och ger ett bra komplement till övrig uppvärmning. Problemet många känner vid eldning i kamin är att värmen blir för koncentrerad till ett och samma rum. Lösningen är värmeflyttning med hjälp av kanalsystem och fläktar.

 

Tips:

1. Värm inte upp gammal förbrukad luft utan tillför ny frisk luft via ventiler och värm sedan upp den med hjälp av en kamin.

2. Se till att överluften i huset fungerar. Med överluft menas att luften skall kunna cirkulera fritt mellan rummen i bostaden. Denna cirkulation är viktig för att luften skall kunna ta sig från tilluftsventilerna i sk ”rena” utrymmen till frånluftsventilerna i det ”smutsiga” utrymmet” och kan lösas på följande sätt:

3. Önskas värmespridning längre bort eller till flera utrymmen görs detta lämpligen med kanalfläktar och ventilationsrör eller flexslang. Därutöver behövs till- och frånluftsdon, fläktstyrning typ varvtalsreglering, ljuddämpare och kanalisolering (isolerstrumpa).

 

Färdiga paket för värmeflyttning

För färdiga värmeflyttarpaket se våra paketerbjudande.