• FRAKTFRITT 1800 KR

Värmeåtervinning med hjälp av FTX-ventilationsaggregat

Frånluften i husets leds via ventilationkanalerna till aggregatets frånluftsfilter. Därefter går frånluften till värmeväxlaren och ut via avluft. Samtidigt hämtas frisk uteluft som går till tilluftsfiltret och därefter igenom värmeväxlaren där frånluften avger sin värme till tilluften. Efter värmeväxlaren går tilluften eventuellt förbi en elektrisk eftervärmare som värmer upp luften till önskad temperatur innan den går vidare ut i huset.

Värmeväxlare för värmeåtervinning

Värmeväxlaren i aggregatet har till uppgift att överföra värmen från den uppvärmda frånluften till den nya uteluften.

Det finns tre typer av värmeväxlare:

 • Korströmsvärmeväxlare
  Uppbyggd av aluminiumlameller. Tilluften passerar varandra i varannan kanal. Tilluft och frånluft kommer aldrig i kontakt med varandra och dränering behövs, verkningsgrad 55-65%.
 • Motströmsvärmeväxlare
  Fungerar ungefär som korströmsvärmeväxlare men istället för att luften passerar vinkelrätt mot varandra strömmar det istället parallellt och motriktat. I och med detta blir kontaktytan större och verkningsgraden är 85-95%.
 • Roterande värmeväxlare
  Ett roterhjul roterar och innehåller många små kanaler. När rotorn passerar den varma frånluftssidan lagras värme och fukt i kanalerna. Värmen och fukten avges sedan till luften på tilluftssidan. Tack vare den roterande värmeväxlaren finns inget behov av dräneringsavlopp. Verkningsgraden är 75-85%.

Värmeåtervinning med eftervärme

För att säkerställa att tilluften får en behaglig temperatur kan aggregaten förses med eftervärmebatteri, el- eller vatten. Elbatterierna har överhettningsskydd i två steg. Vattenbatteriet har frysskyddsgivare som standard. Vattenbatteriet styrs av en 0-10V ventilmotor samt 2- eller 3 vägsventil. Eftervärmebatteri vatten är beroende på typ av modell monterad i aggregatet eller för kanalmontage efter aggregatet. Ofta är aggregaten så effektiva att tillsatsvärme endast erfordras vid utetemperaturer under ca - 10°C.

Fördelar med värmeåtervinning

 • Värmeåtervinning med värmeväxlare kan återvinna upp till ca 90% av värmen i den förbrukade frånluften. Genom denna värmeåtervinning kan man spara 3000-7000kr per år
 • Kontrollerad luft i huset och slipper därmed kalldrag och ojämn ventilation
 • Filter tar bort pollen, damm och andra föroreningar i luften beroende på val av filterkvalité
 • Mindre problem med fukt, radon, lukt och föroreningar