• FRAKTFRITT 1800 KR

Sotning själv

Den 1 januari 2004 trädde en ny lagändring i kraft som innebär att husägaren själv kan få sköta sotningen.

Räddningsverket jobbar med förslag till riktlinjer. Den som eldar med olja kan komma undan med sotning vartannat år vilket endast är hälften så ofta som idag. Enligt de nya reglerna så behöver köksfläktar och imkanaler inte sotas alls.

Många sotare kommer att förlora sitt arbete. Man varnar för konsekvenser av att sotningen kommer att utföras mer sällan och att risken för soteld kan öka.

Räddningsverket tror att eventuella brister i sotningen kommer att uppvägas av skärpta krav på brandsäkerhetskontroller.

 

Så här utför du sotningen själv:

1. Börja med att lokalisera eventuella rensluckor. Finns oftast där rökkanalen svänger. Om det finns spjäll stänger du det innan du påbörjar sotningen.

VIKTIGT! Om det är en öppen spis du sotar så ska du täcka hela öppningen med plast eller en pappskiva så att sotet stannar kvar i eldstaden när du öppnar spjället

2. Se till att eldstaden och skorstenen inte är varm.

3. Rensa rökkanalen med krejs (speciell stålborste med lod som fästes på en lina)

4. Töm rensluckor på sot.

5. Rensa eldstaden från sot.