• FRAKTFRITT 1800 KR

En skorstensrenovering kan behöva utföras av flera olika anledningar


Exempelvis pga:

* Åldring på grund av väder och vind
* Kondens
* Höga temperaturer
* Påverkan av sot och tjära
* Längre tids uppehåll i användandet

Ofta är det sotaren som uppmärksammar fastighetsägaren på eventuella brister, ibland med eldningsförbud som följd.

Genom installation av ett rostfritt dubbelmantlat insatsrör skapas en ny mycket motståndskraftig rökkanal inuti din befintliga skorsten. Skorstenen får trots en minskning av kanalarean bra flödesegenskaper då insatsröret har en slät insida och ett cirkulärt tvärsnitt.

Skorstensrenovering med monteringen av insatsrör i din skorsten är så enkel att den utan problem kan utföras av en händig fastighetsägare. Det som krävs är att installationen är utförd enligt vår beskrivning samt att man vid besiktningen kan redogöra för tillvägagångssättet och uppvisa typgodkännandebevis (medföljer leverans) när skorstensfejarmästaren provtrycker och godkänner installationen.

Soliducts dubbelmantlade insatsrör i syrafast rostfritt stål (AISI 316Ti/AISI 316L) med slät insida är mycket flexibla och kan krökas utan risk för skada eller formförändring på rörets insida. Insatsrören är godkända för skorstensrenovering genom typgodkännande utfärdat av SWEDCERT samt har 10 års materialgaranti.

 

Skorstensrenovering med Insatsrör innebär att ett rostfritt syrafast böjbart rör monteras i hela kanalens längd. Röret monteras normalt uppifrån och ner. Vid eldstaden tages ett arbetshål på c:a 10-20 cm höjd där en sk. bottenkona inmuras. Utrymmet mellan rör och murstock fylls med ett isoleringsmaterial i flingform (vermikulit). Upptill avslutas insatsröret med ett toppfoder och denna relativt enkla renovering kan man själv göra.

Läs mer hur du själv kan utföra din skorstensrenovering genom att installera insatsrör i din skorsten och val av rätt dimension.

 

Schematisk skorsten
 

Så fungerar skorstenen

Skorstenens uppgift är att släppa ut varma rökgaser. Eftersom röken är varm så stiger den uppåt. De flesta skorstenar har flera kanaler för rökgaser och ventilation. När man inte eldar kommer kalluft in uppifrån och man bör då ha ett spjäll som hindrar detta kallras. När man eldar stiger den varma röken uppåt och kall luft kommer nerifrån och skapar ett undertryck som ger draget samt kan skapa ett självdrag i ditt hus.
Undertrycket i en rökkanal ökar med temperaturskillnaden mellan den varma rökgasen i kanalen och den kallare luften utanför. För att få bra drag i en skorsten bör utsläppet ske minst 1 m över nocken och längden vara 5-8m.
Olika typer av eldstäder behöver också sin speciella skorsten och särskilda kanalstorlek. En vedkamin behöver större kanalarea på grund av att vatteninnehållet i veden förångas och tar mer plats än vanlig rök. Vinklar och kanter i skorstenen försämrar draget och den bästa skorstenen är rak och helst rund.

Mer information om skorstensrenovering hittar du här.