• FRAKTFRITT 1800 KR

Renovera skorstenen

Planerar du att skaffa öppen spis eller braskamin bör du fundera på skorstenslösning. Om det redan finns en rökkanal i ditt hus bör du undersöka om det är möjligt att använda denna.


 

En skorsten/rökkanal måste vara tät. Annars finns risk för läckage av rök in i huset eller för brand i fastigheten. Provtryckning skall ske av godkänd skorstensfejare/sotare eller av kommunen innan eldning får ske. OBS! Kolla alltid vilka regler som gäller i din kommun.

Är din rökkanal eller din skorsten godkänd av sotaren är det möjligt för dig att installera din eldstad direkt. Är din rökkanal underkänd gäller det att välja rätt metod för renovering eller eventuellt ny skorsten men oftast går det att själv renovera med insatsrör eller glidgjutning.
 

Nytt insatsrör i rökkanalen

Genom installation av ett rostfritt dubbelmantlat insatsrör skapas en ny mycket moståndskraftig rökkanal inuti din befintliga skorsten. Skorstenen får trots en minskning av kanalarean bra flödesegenskaper då insatsröret har en slät insida och ett cirkulärt tvärsnitt.
Insatsröret lämpar sig för alla typer av eldstäder med torr drift. Tillverkningsmetoden ger röret en slät insida vilket skapar optimala dragförhållanden och minskar risken för att sot och avlagringar att fastna i skorstenskanalen.


Glidgjutning

Ett alternativ är att invändigt täta kanalen med en metod som kallas för glidgjutning. Man fäster då en dragkudde i ett kraftigt rep i botten av skorstenspipan och ställer sig ovanpå skorstenstoppen och häller ner en keramisk tätningsmassa (godkänd för ändamålet) samtidigt som dragkudden sakta dras uppåt. Då fastnar tätningsmassan på väggarna på insidan av pipan och du får en tät skorsten igen. 

Modulskorsten

Kanske har du hört att det krävs en hel del för att installera en ny skorsten/rökkanal och visst kräver det en del arbete. Men idag finns det en ny typ av lätt stålskorsten som medför mindre ingrepp. Det förenklar monteringsarbetet betydligt och ger dig större frihet att placera braskamin/eldstad där du önskar.
Den moderna stålskorsten är idag bättre isolerad och kräver därför inga brandsäkra schakt. Tidigare var man tvungen att göra ett schakt - det vill säga hålla ett visst avstånd mellan skorstenspipan och husets konstruktion.