• FRAKTFRITT 1800 KR

Trygghetsvakten har mer och mer övertagit sorptionsavfuktarens roll när det gäller avfuktning av krypgrund. Lösningen med sorptionsavfuktare fungerar bra, men det finns många skäl till att istället välja en avfuktare från TrygghetsVakten.

 

Schemat ovan visar skillnaden i kostnad mellan avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund och en sorptionsavfuktare. TrygghetsVakten gör samma jobb som en sorptionsavfuktare, men till mindre än en tredjedel av kostnaden.


TrygghetsVakten Krypgrund är helt underhållsfri. En sorptionsavfuktare kräver ett årligt filterbyte och omkalibering av hygrostaten, vilket kostar både tid och pengar. Försummar man servicen, skjuter energiförbrukningen i höjden och hållbarheten förkortas avsevärt.

 

 

Om strömmen bryts, fungerar Trygghetsvakten då?


Då ventilerna är fortsatt öppna efter installation av Trygghetsvakten Krypgrund innebär inte ett eventuellt strömavbrott någon omedelbar fara. Man har god tid på sig att få igång strömmen innan mögel börjar växa.

Med en sorptionsavfuktare installerad är det betydligt mer bråttom då dess princip är en totalt instängd luftvolym med stängda ventiler – fukten kan inte evakueras vid strömavbrott. Redan efter ett par dagar kan mögel växa och följden av strömavbrottet kan bli ett omfattande saneringsbehov.

Slutsatsen är att TrygghetsVakten Krypgrund är en mycket säkrare lösning än sorptionsavfuktaren. I synnerhet om det finns risk för driftsavbrott som inte omedelbart kan åtgärdas. Om man inte bor i huset året om, t ex ett sommarhus, är det dessutom direkt olämpligt att täta alla ventiler!


 

Tabellen jämför energiförbrukningen hos en av de ledande sorptionsavfuktarna och TrygghetsVakten Krypgrund. TrygghetsVakten är mer än tre gånger så energieffektiv, och med en tunn tilläggsisolering i grunden, mer än fyra gånger så energieffektiv som en traditionell sorptionsavfuktare.

Med TrygghetsVakten har du för några kronor per dag avfuktat och skyddat ditt hus mot fuktskador i krypgrunden. Det är pengar du sannolikt får igen när du säljer huset, eftersom risken för köparen minskat. Krypgrunden kan då inte längre ses som en riskkonstruktion!

Om du väljer att byta ut din befintliga sorptionsavfuktare mot TrygghetsVakten tar det mindre än fem år innan du kan räkna hem affären. Energibesparingen blir naturligtvis ännu mer påtaglig ju större grund du har.

Trygghetsvakten Krypgrund levereras komplett och monteras på ett par timmar, enbart med hjälp av hammare och skruvmejsel. Sorptionsavfuktaren tar betydligt längre tid att montera och kräver specialkunskaper och -verktyg. Den är dessutom mycket känslig för felmontage och kräver en helt tät grund, vilket i praktiken är mycket svårt att uppnå.

Trygghetsvakten Krypgrund är helt tyst, medan sorptionsavfuktaren har fläktar som låter och vibrerar. Trygghetsvakten Krypgrund levereras med sju års garanti och har en uppskattad livslängd på 50 år.

Läs mer och beställ trygghetsvakten hos Ventilation.se