• FRAKTFRITT 1800 KR

Dimensionering av luftkanaler i ett värmeåtervinningssystem


Kanalerna skall dimensioneras tillräckligt stora, minimum Ø100mm, för att få tillräckligt låg luftströmningshastighet. I synnerhet utelufts- och avluftskanalerna bör vara vida. Storleken på både uteluftskanalen och uteluftsgallret skall vara Ø 160mm. Uteluftsgallret får inte förses med finmaskigt insektsnät.

Välj typgodkända material såsom falsade spiralrör som ventilationskanaler. Till- och frånluftsventiler bör vara Ø100mm till Ø125mm.

Uteluftsintaget placeras med fördel på byggnadens norra sida eller på annan skuggig plats där temperaturväxlingarna är relativt små.

Avluftens evakuering placeras gärna en bit upp på taket. Montera en takhuv på kanalen för att hindra regnvatten att tränga in.

Kanalsystemet bör ha tillräckligt med rensluckor för rengöring av kanalerna. För att lättare lokalisera luckor täckta med isoleringen runt om, märk luckornas placering i t ex takstolarna.

Frånluftsventiler placeras i WC, kök, tvättrum, badrum, klädrum och städskåp

Tilluftsventiler placeras i sovrum, vardagsrum, bastu och hobbyrum.

Allmänt gäller att luften skall flöda från ett rum med tilluft dvs ett rent utrymme, via dörrspringor och spaltventiler till rum med frånluft. Normalt är 20mm tillräcklig dörrspringa, i bastun 100mm. Till vedeldad bastu kan man leda extra förbränningsluft genom ett separat rör. Röret skall vid behov stängas. Kökets spisfläkt och spiskåpa bör inte kopplas ihop med återvinningssystemet utan genom egen imkanal. Ljuddämpare rekommenderas att användas till minst frånlufts- och tilluftskanalen.