• FRAKTFRITT 1800 KR

 

 
Kontrollera att den rördimension (se rördimensionering) du vill använda får plats i den aktuella rökkanalen genom att dra igenom en dragplugg eller en bit insatsrör. Man kan även ta en PET-flaska fylld med vatten och se till att den får rätt ytterdiameter med hjälp av tejp eller dylikt. Observera att dimensionerna beskriver innerdiametern och att ytterdiametern fås genom att lägga till 8mm. Om kanalen inte är rak kan det vara en fördel att använda dragplugg. Insatsröret måste monteras i rätt riktning, det finns pilar på utsidan av röret som ska peka uppåt vid montering. Ett insatsrör kan anslutas direkt på exempelvis kassettinsatsen via en kassettövergång eller görs ett arbetshål stort nog för att få in en bottenkona strax ovanför anslutningsröret till skorstenen (ca 2dm), det har ingen större betydelse från vilket håll hålet görs. Kratsa ur fogarna ca 2cm där bottenkonan skall föras in. Brättet på bottenkonan kan behöva klippas till för att passa i fogarna.
 
För ner ditt insatsrör i skorstenen (vanligast uppifrån, observera att pilarna på röret skall peka uppåt).

Trä insatsröret på bottenkonan alternativt kassettövergången och fixera vid behov med rostfri blindnit.
Mura därefter med C-bruk eller eldfast bruk (finns färdigt bruk som bara blandas med vatten) ca 5-10cm upp på ditt insatsrör. Armera gärna med mindre tegelbitar som trycks ned i det lösa murbruket runt bottenkonan. Laga hålet i skorstensstocken och putsa ytan med bruk.

Vid direktanslutning till kassettinsats med hjälp av kassettövergång tätas skorstenens nedersta bit med stenullsisolering.


Nu är det dags att isolera. Utrymmet mellan skorstenen och insatsröret fylls med vermikulit. Skaka röret så att isoleringen faller på plats.
 

Kapa insatsröret 1-2cm över kronans topp med vass kniv, bågfil eller vinkelslip.

 

Sätt toppfodret på plats inuti ditt insatsrör och avsluta med ca 8-10cm betong runt toppfodret, dvs 6-8cm ner i pipan. Fukta arbetsområdet så den nya betongen fäster bättre. Lägg cementen sluttande från röret så det skapas naturlig vattenavrinning.

 

KLART!