• FRAKTFRITT 1800 KR

Installationsprincip sorptionsavfuktare

1. Rensa bort rester av organiskt material.

2. Stäng alla ventiler och täta grunden till ljustät standard. (Byggskum brukar fungera bra).

3. 230V jordat uttag skall finnas för elektrisk anslutning (monteras av behörig elektriker).

4. Montera avfuktaren enligt principskissen och informationsfilmen.

5. Montera ca 3-4 m spiralrör eller lämplig flexislang 100mm i diameter för torrluften.

6. Placera hygrostaten ca 1 m från avfuktaren, lämpligt inställt värde brukar vara ca 60% RF, häng den gärna i ”taket”.

7. Trådlös givare (typ Oregon) kan placeras i grunden och huvudpanelen placeras i våningsplanet för avläsning och kontroll.