• FRAKTFRITT 1800 KR

Imkanalens uppbyggnad

Kanalen från köksfläkten kallas imkanal, den ska leda bort fett och ånga som uppstår.
En imkanal skall inte kopplas samman med övriga ventilationskanaler.

Den skall isoleras enligt brandklass EI15, vilket innebär 30 mm brandhärdig nätmatta på utsidan. Imkanalen är rensningspliktig och skall därför förses med rensningslucka tex. T-rör med renslock. En imkanal bör sammanfogas med blindnit för att undvika vassa skruvspetsar inuti kanalen som försvårar rensning. Placera utloppet från din imkanal avskilt från intaget till det övriga ventilationssystemet för att undvika att få in matos i tilluften. Vanligast är dimension 125mm men även 150 och 160mm förekommer. Har du imkanal dimension 150mm kan du nu använda vår reduktion RCX 160-150 för att komma upp till standarddimension 160mm.
Avsluta med att isolera imkanalen med 30mm nätmatta.

Länkar till Imkanal-produkterna på bilden nedan:

Takhuv VHS
Nippel VX
Rör
T-rör
Renslucka KCF
Slangklämma
Köksfläktslang

Vad gäller för fläkt och imkanal ovanför spisen?

Avståndet mellan hushållsspis och fläkt regleras inte av några byggregler. Det som gäller är att få en god arbetsmiljö för matlagning och att ingen brandfara ska uppstå. Ett normalt standardmått är ca: 50 centimeter mellan spis och fläkt användas. För gasspisar är det lite viktigare att ha ett avstånd så att temperaturen till brännbart material är rimlig beroende på gasplattornas effekt och placering. Tillverkare eller återförsäljare av gasspisar brukar ha information om installationsmått. Ett normalmått brukar vara att avståndet till fläkten från gasplattorna vara minst 65 centimeter. Själva anslutningslangen till fläkten får vara av en sämre kvalité, men skall ändå vara svårantändbar. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

För vanliga villor kontrolleras imkanalens funktion av husägaren själv. Regelbunden sotning/rengöring av imkanaler i bostadshus är avskaffat sedan en tid tillbaks då dagens fettfilter som är i kökskåporna är så effektiva att fettet stannar kvar och går inte vidare upp i imkanalen.