• FRAKTFRITT 1800 KR

Reparation av murade rök- och ventilationskanaler genom glidgjutning.

Glidgjutningsmassan(dragmassa) är ett lättarbetat bruk med god vidhäftning och smidighet. Dragmassan är eldfast och tål över 1000° C, typgodkänt och färdigt att blandas ut med vatten. Ett alternativ till installation av böjbara insatsrör, när man vill bibehålla hela den befintliga arean.

 

Arbetsbeskrivning på glidgjutning

Se till att eventuella kända brister i skiljetungor repareras innan glidgjutning. Tillse även att skorstenens väggar håller plusgrader.

Rensa kanalen från löst sot och bruksrester. Till hjälp kan man använda en renskrejs som man drar med hjälp av winsch ett par gånger genom kanalen. Rensning ovanifrån med roterande verktyg kan även användas.

När massan är färdigblandad så har man 40-60 minuter till att applicera den i kanalen och tjockleken på massan mot skorstensväggen ska vara ca 2- 10 mm. Fukta kanalen grundligt innan applicering av glidgjutningsmassan.
 

Glidgjutning med dragkudde

Gör ett arbetshål som används till dragkudden och eventuell rensning med krejs. Placera winschen på toppen och sänk ner wiren i kanalen till arbetshålet. Koppla dragkudden till wiren och för in den i kanalen till startposition.

Fyll på glidgjutningsmassan så att det ligger ca 30-50 cm på toppen av verktyget. Se till att denna mängd av massa är så konstant som möjlig under hela dragningen.

Nu kan winschningen påbörjas med en hastighet av ca 1-1,5 m/min. När dragkudden nästan är framme vid toppen så öser man tillbaka överskottsmassan i hinken.

 

Ett rökprov efter glidgjutning kan genomföras direkt efter dragningen för att fastställa att kanalen är tätt. Avvakta minst 24 timmar innan skorstenen används igen.

Råd för att arbeta i kyla:

- Tillse att materialsäckarna innan montage är förvarade på ett sådant sätt att tätningsmassan har en så hög temperatur som möjligt.
- Täck över skorstenskanalens topp med isoleringsskiva och förvärm kanalen under ett dygn med en varmluftvärmare tex. kupévärmare.
- Blanda materialet i en lokal som håller plusgrader.
- Använd helst uppvärmda hinkar eller om möjligt isolerade kärl.
- Täck över materialet i hinken med säckväv eller plast.
- Förvara så lite material som möjligt utomhus och så kort tid som möjligt före användning.
- Låt kupévärmare stå och gå i kanalen under montage,och efter att montaget är utfört täck kanaltoppen med isolering och låt värmaren gå ett dygn.

Här är länk till material för glidgjutning på vår webshop.