• FRAKTFRITT 1800 KR

Mycket av det som diskuteras idag angående hus handlar om energiförbrukning.
Fr.o.m. 2010-01-01 gäller nya energikrav för bl.a. enfamiljshus.

De nya reglerna innebär att energiförbrukningen i ett elvärmt hus i vissa delar av landet måste halveras. Dessutom görs definitionen av ett eluppvärmt hus om och en maxgräns för installerad eleffekt införs. I och med de nya reglerna utökas klimatzonerna i tre, tidigare var det bara två zoner. Syftet med reglerna är att man ska minska elenergianvändningen i nybyggda hus och istället hitta alternativa energikällor och installationer.


Reglerna innebär följande:

  • Det är inte bara hus med direktverkande el som omfattas, alla nybyggda hus som drar mer än 10 W/m² i installerad effekt för värme och varmvatten räknas som eluppvärmt. Både direkteluppvärmda hus och hus med vattenburen elvärme omfattas av reglerna.
  • Sverige delas in i tre zoner (tidigare var det två zoner) : Klimatzon I - Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II - Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlandslän. Klimatzon III - resten av landet.
  • Nybyggda hus som klassas som eluppvärmda får max dra 95 kWh/m² i zon I, 75 kWh/m² i zon II och 55 kWh/m². (Tidigare var dessa värden 130 kWh/m² resp 110 kWh/m² )