• FRAKTFRITT 1800 KR

Hur man kan lösa problemet med dåligt drag

Ventilator som drivs av vinden och förbättrar draget rök- och ventilationskanaler av alla slag. En Ventilator skapar en uppåtriktad luftström i kanalen, vilket effektivt ventilerar bort rökgaser, ventilationsluft mm. Samtidigt elimineras problem med kallras från kanalerna. Ventilatorn hindrar också regn att tränga in i kanalerna och eliminerar därigenom fuktproblem. Vinddriven ventilator är en etablerad lösning på dragproblem i rök- och ventilationskanaler, framför allt i ursprungslandet England. I Sverige har vinddrivna ventilatorer använts i cirka 20 år med bra resultat.Exempel på användningsområden:
- Att öka självdrag från t.ex. badrum och kök dvs. minska lukt- och fuktproblem.
- Minskar problemet med svårtänd eldstad, t ex. öppen spis.
- Möjliggör ett skorstensdrag när skorstenen är utsatt för omfattande vindar.
- Att skapa luftväxling i källare när pannan är bortkopplad.
- Att skapa luftcirkulation i periodvis stängda sportstugor/fritidshus, dvs. minskar risken för mögeltillväxt och så kallad unken luft.
- Soprumsevakuering.
- Evakuering av vindar, loft och takkonstruktioner.
- Ventilering av radongrunder.