Landy

Landy är en svensk tillverkare av skorstensprodukter till murade skorstenar och även nya modulskorstenar.

*  Insatsrör för skorsten och ventilation
*  Glidgjutningsmassa BEZA CERAMIC®
*. Rostfria modulskorstenar
*. Tillbehör till nya och gamla skorstenar
*. Utrustning/hjälpmedel för skorstensrenoverare och skorstensbyggare
*. Blockskorstenar med schamotterör
*. Modulskorstenar med schamottrör
*. Kaminer och kaminrör
*. Kakelugnstillbehör

5 produkter