Flexoduct luftkanalsystem är anpassat efter dagens krav på säker anslutning, typgodkännande, brandkrav och tekniska data. Den moderna installatören vet vad tidsbesparing innebär, dock utan att tumma på kvalitén.  Nu är det slut på att krypa i trånga utrymmen och isolera eller att beräkna längder och böjar.

En Typgodkänd flexibel färdigisolerad imkanal som är 1,5m eller 4m i utdraget läge och med en diameter på 125mm eller 160mm. Flexoduct IM-EI15 kan användas som direkt anslutning på köksfläkten och dras hela vägen upp för anslutning till huven på taket. Godkännandet innebär att den uppfyller gällande krav. Installationen blir enkel, säker och tillförlitlig.