REC Temovex RT Blue 4
38 575,00 kr inkl. moms
1 - 2 arbetsdagar
Art.nr
3084

REC Temovex Blue 4 är tredje generationen av våra Temovex-aggregat! Dubbla motströmsvärmeväxlare med över 90 % verkningsgrad och speciella funktioner för lågenergihus. FTX-aggregatet har en unik lösning för att undvika avfrostning, har extremt låg ljudnivå och är godkänd för passivhus.

Avfrostningsfunktion REC Temovex Blue 4 har en unik patenterad avfrostningsprocess. Denna bygger på att 30 % av den redan uppvärmda tilluften, direkt efter värmeväxlaren, återförs till inkommande uteluft för att höja friskluftstemperaturen vid extrema ute temperaturer. Ett speciellt steglöst avfrostningsspjäll reglerar denna värmeöverföring på ett optimalt sätt, för att undvika påfrysning i värmeväxlaren. Tilluftsflödet & frånluftsflödet in och ut från luftbehandlingsaggregatet påverkas inte under avfrostningscykeln.

Standardutförande:
• Högeffektiv motströmsvärmeväxlare
• Inbyggt eftervärmningsbatteri el 0,9 kW. (Steglöst 0-100%)
• Automatisk bypass med kylåtervinning (Steglöst 0-100%)
• Individuellt ställbara min-, normalt och maxflöden.
• EC-fläktar
• Tilluftsreglering
• Påsfilter G3 (frånluft), F7 (tilluft)
• Larmutgång summalarm
• El-matning för uteluftsspjäll
• 4 (digitala) ingångar för extern styrning
• Nattkyla
• Fritt konfigurerbara tidskanaler

Tillval

Eftervärmningsbatteri (vatten): RT-250S-EC-RS är som standard utrustat med ett elektriskt eftervärmarbatteri på 0,9 kW. Värmaren styrs elektroniskt via manöverpanelen. Eftervärmaren säkerställer att temperaturen på den inkommande luften inte blir lägre än den valda. Utrustas aggregatet med en vattenburen eftervärmare kan effekten öka fram till 2,4 kW. Med batteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid eventuella driftstörningar. Aggregatet levereras förberett för elektrisk anslutning utav motorn till spjället. 

Kondenskokare: RT-250S-EC-RS har en fabriksmonterad kondensavtappning. Denna bör anslutas till avlopp eller golvbrunn. Om avledning inte kan ordnas finns möjligheten att som tillval förse aggregatet med kondensavkokare.

Energisparfunktion: Denna funktion gör det möjligt att ställa in aggregatet i ett "bortaläge". Aggregatet går på lägre effekt och på så sätt sparas ytterligare energi.

Braständningsfunktion: Denna funktion ökar flödet på tilluften och minskar flödet på frånluften. Med detta skapas ett övertryck i huset och förenklar tändning av en öppen spis eller en kamin.

Kylbatteri: Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll som ska monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid eventuella driftstörningar. Med kylbatteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Aggregatet levereras förberett för elektrisk anslutning av uteluftsspjället. 

Vänligen kontakta oss vid intresse av andra tillval.

Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:REC Temovex RT Blue 4
Ditt betyg
Copyright © 2023 Soliduct AB