Telefonsupporten är semesterstängd under veckorna 29 till och med 33. Utleveranser av lagervaror samt besvarande av mail sker som vanligt.

Avloppsluftare

Luftning av avloppsledning med avloppsluftare

Avloppsluftare avsedd för luftning av avloppsledningar i bostäder.

Det ska alltid finnas minst en avloppsluftare för att det inte skall bli undertryck i avloppssystemet med utsugning av vattenlåsen som följd. Avloppsluftaren ska helst mynna ovan yttertaket till det fria, ovanför den högst belägna avloppsenheten.

  1. Avloppsluftare
    Avloppsluftare
    998,00 kr inkl. moms
Copyright © 2019 Soliduct AB