Avloppsluftare

  1. Avloppsluftare
    Avloppsluftare
    1 343,00 kr inkl. moms

Luftning av avloppsledning med avloppsluftare

Avloppsluftare avsedd för luftning av avloppsledningar i bostäder.

Det ska alltid finnas minst en avloppsluftare för att det inte skall bli undertryck i avloppssystemet med utsugning av vattenlåsen som följd. Avloppsluftaren ska helst mynna ovan yttertaket till det fria, ovanför den högst belägna avloppsenheten.

Copyright © 2023 Soliduct AB