• FRAKTFRITT 1800 KR
-9%

VillaMASTER RDAF Midi

Artnr: 3285
28 900 kr 26 181 kr

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning som passar perfekt att placera på vinden
Läs mer

3285 FläktGroup AB
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.

Beskrivning av VillaMASTER RDAF Midi

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning. +/- 110 l/s vid 200Pa max 220m² rekommenderas.

Villa MASTER RDAF Midi är det mellersta FTX-aggregatet i den nya bostadsserien från Fläkt Group. Aggregatet har en värmeåtervinning på hela 86% och drivs av en högheffektiva EC-motorer vilket i kombination resluterar i ett mycket energieffektivt aggregat.

Aggregatet är tillverkat för att placeras i kalla utrymmen så som på vind och har sina anslutningar på kortsidorna.

Välj styrpanel i fliken tillbehör!

Kortfakta:
86% verkningsgrad
Roterande värmeväxlare med ställbart varvtal
Steglös styrning
Högverkande EC-motorer
Leveraras med 2m anslutningskabel till kontrollpanelen
Filter F7/M5
Behöver ingen dränering
Automatisk begränsning av fuktåtervinning finns som tillval
Modbus RS485

Mått och vikt:
Höjd: 510mm
Bredd: 580mm
Längd: 1000mm
Vikt: 67kg
Kanalanslutning: 200Ø

Styrning
Till Villa MASTER RDAF kan man välja mellan två olika kontrollpaneler.

Curo Basic som är den lite enklare varianten. Här kan man välja mellan tre driftslägen, "Borta", "Hemma" och "Forcering".

Curo Touch heter den mer avancerade kontrollpanelen med touchdisplay i färg.

Val av kontrollpanell görs under fliken tillbehör.

Tillval

Co2-styrning 
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt.

Ethernetanslutning 
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via ModBus TCP/IP.

Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Eftervärmare
Aggregatet kan köpas med inbyggd elektronisk eftervärmare. Eftervärmaren aktiveras om den ingående luften inte når inställt börvärde efter den passerat värmeväxlaren. Eftervärmaren styrs av en ”pulser” som är kopplad till en termometer. Eftervärmaren är inte tillverkad för att fungera som värmekälla utan endast för att kompensera för förlusten i värmeväxlaren.

Förvärmare El
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.Ladda ner produktens datablad genom att klicka här.