• FRAKTFRITT 1800 KR

HouseMASTER RDAS

Artnr: 3287
29 082 kr

FTX-aggregat med roterande värmeväxlare samt steglös varvtalsreglering, upp till 85% värmeåtervinning.
Läs mer

3287 FläktGroup AB
  • Köp nu och betala 30 dagar efter leverans med Klarna.
B A G

Beskrivning av HouseMASTER RDAS

FTX-aggregat med upp till 85% värmeåtervinning. +/- 120 l/s vid 200Pa max 240m² rekommenderas.

Värmeåtervinningsaggregatet RDAS är en vidareutveckling av Fläkt Woods aggregat RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt temperaturreglering som ger högre noggrannhet på önskad tilluftstemperatur.
Utöver detta finns som tillval en funktion som automatiskt begränsar den roterande värmeväxlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. RDAS-aggregatet utrustas med FläktGroup styrsystem ISYteq Touch 2.5 eller den enklare membranpanelen Curo® Basic, välj i fliken tillbehör. Aggregatet är främst avsett för bostäder och mindre lokaler och kan monteras i varma eller kalla utrymmen. Det har alla anslutningar uppåt och placeras på vägg, stående på golv eller liggande på golv med luckan uppåt.
 
 
Produktfakta
• Temperaturverkningsgrad, upp till 85%
• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare
• Högeffektiva EC-motorer
• Individuellt injusterbara fläktar
• Rekommenderas för bostadsytor upp till 240 m2
• Till- och frånluftsflöde 120 l/s
• Filter, klass M5/G4
• Kräver ingen dränering
• Lätt att installera & servicevänlig
• Automatisk begränsning av fuktåterföring (tillval)
• Kontrollpanel ISYteq Touch 2.5 (tillval)
• Modbus-kommunikation
 
 
För- och eftervärmare (1000W) RDAF-99-05-1 (ej samma som RDKS !!)
Aggregatet har plats för inbyggd elektrisk för- och eftervärmare. I områden där den dimensionerande utetemperaturen är lägre än –25°C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare.
Aggregatet kan enkelt kompletteras med värmare i efterhand.
 
 
Styrutrustning
Aggregatet är försett med en elektronisk styrenhet. Enheten är inbyggd i aggregatet och sköter driften av fläktarna, den roterande värmeväxlaren samt eventuell för- och eftervärmare.
 
Fläktstyrning
Via kontrollpanelen (tillbehör) kan tre driftslägen väljas:
• ”BORTA” används vid lägre ventilationsbehov, exempelvis
semester
• ”HEMMA” används för normalt ventilationsflöde
• ”FORCERING” används vid högre ventilationsbehov (återgång sker automatiskt efter 120 minuter)

 
Temperaturstyrning
Styrenheten reglerar den roterande värmeväxlaren samt eventuell eftervärmare till att hålla inställd temperatur. Tilluftstemperaturen justeras mot önskat börvärde i två steg. I första hand med energiåtervinning från den roterande värmeväxlaren. I andra hand om detta inte räcker till med eftervärmaren.
Förvärmaren styrs av utetemperaturen. Eftervärmaren i aggregatet reglerar tilluftstemperaturen. Värmarna aktiveras endast när den roterande värmeväxlaren är i drift.
Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn aktiverar styrenheten en avfrostningsfunktion. Avfrostning sker var 6:e timme när utetemperaturen är under –10° C.
 
Kylåtervinning
På sommaren, om frånluften är kallare än uteluften, startar den roterande värmeväxlaren för att återvinna kylan i den kallare frånluften. Detta är framför allt aktuellt när det finns någon form av kylmaskin i huset.
 
Mått och vikt
Höjd: 963mm
Bredd: 580mm
Djup:  519mm
Vikt: 68kg
Kanalanslutning: Ø160/200, se bildLadda ner produktens datablad genom att klicka här.