Montageinstruktion

Skarving rör mot rör med nippel VX

Ventilation-Skarvning av spiralrör

spirorör koppling

skarvning spirorör

Placera blindnit eller skruv 10-15 mm från rörets ände.

Spiro

Skarving rör mot detalj

montering ventilation

montering ventilationsböj

Skarving detalj mot detalj med muff VF

Ventilationsdetaljer

skarvning ventilationsprodukter

1. Kontrollera att inga rör eller produkter är skadade så att de påverkar systemets täthet och hållfasthet.
2. Rören ska kapas i rät vinkel och eventuella grader tas bort.
3. Vid montering av rör och produkt ska produktens tätningsläpp ligga an mot röret hela vägen. Därefter underlättas monteringen om man gör en lätt vridning av detaljen vid hopförandet.
4. Detaljerna låses med plåtskruv, ventilationsnit, trycktät blindnit eller annat godkänt fästelement. Lokala myndigheter kan föreskriva vilken typ av fästelement som ska användas. Vid användning av skruv eller blindnit placeras dessa 10-15mm från rörets ände. Minsta antal fästelement visas i tabellen nedan. För att uppnå högre hållfasthet ökas antalet fästelement.

 

Dimension Ø

Min antal fästelement vid varje skarv

63-100

2

125-250

3

280-630

4

 

Copyright © 2019 Soliduct AB