Fläkt Woods - Kontrollpanel CURO Basic

944,00 kr inkl. moms
1 - 2 arbetsdagar
Art.nr
3431

Genom att trycka på pilknappen underst på panelen kan man skifta mellan de tre driftlägena (BORTA, HEMMA, FORCERING) för att lätt få önskad fläkthastighet.

BORTA-läge =Ingen hemma, på semester endast då ska denna användas. Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i BORTA-symbolen, (tomthus på manöverpanellen), har driftsläget ändrats till BORTA-läge, det vill säga grundventilation som gör att ett grundventilationsflöde bibehålls i huset när ingen är hemma.

HEMMA-läge = Normalventilation.
Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i HEMMA-symbolen, (1 person i manöverpanelen). har driftläget ändrats till HEMMA-läge, det vill säga normalventilation som gör att ett normalt ventilationsflöde erhålls.

FORCERINGS-läge = När du lagar mat/duschar/tvättar, Mycket folk hemma på besök. Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i FORCERING-symbolen (2 personer i manöverpanelen). Förändras driftläget till forceringsflöde, det vill säga tilläggsventilation för att erhålla ett extra högt ventilationsflöde. Forceringsläget kvarstår i 120 minuter och återgår sedan till HEMMA-läge. Om forcerad ventilation önskas kortare tid, kan läget manuellt hävas, genom att trycka på pilknappen och på detta sätt välja HEMMA- eller BORTA-läge.

Filterbyte
Filtren för till och från-luft skall normalt bytas var sjätte månad. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. En timer är inställd för att påminna om filterbyte och översyn efter sex månader. Då en varningslampa blinkar utan uppehåll på aggregatets kontrollpanel, (klockan på panelen lyser rött). Skall brukaren öppna aggregatet och rengöra eller byta filtren. -Lila stjärnan på panelen är för återställning.

Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:Fläkt Woods - Kontrollpanel CURO Basic
Ditt betyg
Copyright © 2022 Soliduct AB