Det är begränsad framkomlighet till vår telefonsupport. Mail besvaras som vanligt.

Classic Deluxe

11 346,00 kr inkl. moms
1 - 5 arbetsdagar
Art.nr
3169
inkl. moms

Classic Deluxe är ett decentraliserat ventilationssystem, vilket innebär att man ventilerar där det finns ett behov av bättre inomhusklimat. Aggregatet är enkelt att installera och kräver inte någon kanaldragning! Vid nybyggnation eller renovering av befintliga bostäder är detta den ultimata lösningen för en förbättrad inomhusmiljö som ger rätt luftväxling samt hög återvinning av energin i frånluften. Classic Deluxe är lätt att installera, enkel att underhålla, samt ger låg energiförbrukning. I en fjäll- eller sommarstuga, med dessa aggregat monterade, och direkt-el uppvärming, så kan man med fördel nyttja AirGreens reläbox, som tillsammans med detta ventilationsaggregat ger en god och energieffektiv ventilation och en bättre reglering av elementen, vilket sparar energi. I kontor, skolsalar och daghem kan man med fördel nyttja nya Classic Deluxe, där man då får en mycket effektiv lösning för både ventilation och värme, och allting kan styras trådlöst samt anpassas till befintlig styrning i byggnaden. I bygg-/kontorsbodar, samt moduler är Classic Deluxe en mycket bra lösning att bygga på, eftersom kombinationsmöjligheterna är oändliga, man får en effektiv styrning av elelementen, samt att det är alldeles ypperligt att nyttja behovsstyrd ventilation med CO2 -sensorer.

Korta fakta om Classic Deluxe Fläktarna är lågvolts EC-fläktar, med lång livslängd och låg energiförbrukning samt ny placering av värmeslingan för tillskottsvärme, vilket ger betydligt högre värmeeffekt med en lägre energiförbrukning. Aggregatet har en värmeslinga på 635 W och då ersätter det i många fall uppvärmning med direkt-el element. En NYHET vi inte gärna håller tyst om! Luftväxlingen mellan till- respektive frånluft, sker med överlappning av fläktarna, vilket ger en likvärdig ljudkaraktär mellan de olika flödena. Aggregatet har en inbyggd fuktsensor, vilket gör att det känner av fuktigheten och anpassar driften utifrån detta och ökar frånluften i dessa lägen. Fuktkänsligheten kan anpassas individuellt och justeras enkelt. Då aggregatet idag placeras i många våtutrymmen, så bidrar det till en ännu effektivare funktion. Aggregaten jobbar med trådlös radiokommunikation, 868 MHz, vilket gör att aggregaten kan synkroniseras ihop på en mängd olika sätt, vid gynnsamma förhållanden är räckvidden inomhus är hela 300 m. Detta innebär att externa sensorer, tillbehör, kan anslutas trådlöst och aggregatet kan även anpassas till på marknaden befintliga styrsystem. Ett nytt tillbehör är en extern CO2 -sensor, vilket gör att man får ”behovsstyrd ventilation, och kan anpassa den utifrån gällande förutsättningar. Under ytterluckan finns det, precis som idag, ett vred för flöde samt ett för temperaturinställning. Nu finns även en display, så det blir enklare att ställa in rätt värden exakt. Varje enhet klarar av att ventilera en boyta på max 51m².


Mer information om fördelarna med Air Green finns i detta faktablad.

Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:Classic Deluxe
Ditt betyg
Copyright © 2020 Soliduct AB